CO2 laser t.b.v. KNO

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 157-386866 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice academisch ziekenhuis Maastricht 57 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-16 00:00:00
Scadenza 2020-08-12 00:00:00
Valori 300˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-396376-001

1 DELETION_DATE: 20200812

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 157

2 DATE_PUB: 20190816

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 157-386866

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386866-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.mumc.nl

2 ORIGINAL_CPV: Surgical laser

INFOCODE: 33169100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 300000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190813

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Хирургически лазер

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgický laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurgisk laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgie-Laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Χειρουργικό λέιζερ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Surgical laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Láser quirúrgico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operatsioonilaserid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurginen laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laser chirurgical

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Surgical laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurški laseri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sebészeti lézer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laser chirurgico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurginis lazeris

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ķirurģiskais lāzers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laser tal-kirurġija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgische laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lasery chirurgiczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laser cirúrgico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laser chirurgical

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgický laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurški laser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurgisk laser

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: academisch ziekenhuis Maastricht

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: academisch ziekenhuis Maastricht

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 14124959

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: P. Debyelaan 25

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Maastricht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 6229 HX

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Olger Zegers

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 433874877

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: olger.zegers@mumc.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.mumc.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=130390

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CO2 laser t.b.v. KNO

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 130390

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

L: 4 --- key: (P)   value: Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 300000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: NL-6229 HX Maastricht

4 SHORT_DESCR

5 P: Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

5 P: Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst Aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden indien men in staat is tot het leveren van een CO2 laser t.b.v. KNO welke aan de volgende specificaties voldoet:

5 P: — Vergelijkbaar met de Lumenis UltraPulse Duo (spiegelarm en fiberpoort voor het aansluiten van een fiber) van fa. Laservision

5 P: — Minimaal in te stellen vermogen is ongeveer 0.05 watt

5 P: — Maximaal vermogen is ongeveer 60 wattIn te stellen pulse energie is ongeveer 2mJ tot en met 225mJ

5 P: — Pulse rate is ongeveer 1 tot 1 000 pulsen per seconde

5 P: — Maximale pulseduur is continue

5 P: — Thermische schade is ongeveer 25 μm

5 P: — Micromanipulator geschikt voor Zeiss microscopen

5 P: — Disposable laserfibers (bv. om tijdens hoofd-hals procedures gebieden te behandelen die je niet door de microscoop kunt zien of voor het breder inzetten van de laser tijdens middenoor operaties)

5 P: — Onderhoud

5 P: — Technische levensduur ongeveer 9 jaar

5 P: Mocht u in staat zijn betreffende, vergelijkbare laser te leveren, gelieve dan contact op te nemen met: Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

5 P: Let op: deze oproep heeft een geldigheidstermijn van 57 kalenderdagen vanaf morgenmiddag 14.8.2019 12:00 uur. Mochten zich binnen de gestelde termijn geen potentiële inschrijvers hebben gemeld, dan zal Aanbestedende dienst het aanbestedingstraject vervolgen middels gebruikmaking van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

4 INFO_ADD

5 P: Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-13

30+1