Pankkipalvelut

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 158-390698 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Kansaneläkelaitos 26 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Protezione sociale
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-19 00:00:00
Scadenza 2020-08-14 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-400462-001

1 DELETION_DATE: 20200814

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 158

2 DATE_PUB: 20190819

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 158-390698

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390698-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kela.fi

2 ORIGINAL_CPV: Banking and investment services

INFOCODE: 66100000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190815

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Social protection

INFOCODE: B

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги в областта на банковото и застрахователно дело

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankovnictví a investiční služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bank- og investeringstjenesteydelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bank- und Investmentdienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking and investment services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios bancarios y de inversión

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pangandus- ja investeerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pankki- ja sijoituspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services bancaires et d'investissement

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking and investment services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankarske i investicijske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banki és befektetési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi bancari e di investimento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankų ir investavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banku un investīciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi bankarji u ta' investiment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten op het gebied van banken en investeringen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bankowe i inwestycyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de banca e investimentos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii bancare şi de investiţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankové a investičné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bančne in investicijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bank- och investeringstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Kansaneläkelaitos

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Kansaneläkelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0246246-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 450, Kela

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00056

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankintapalvelut@kela.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kela.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pankkipalvelut

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien Kelan pankkipalveluiden hankintaa. Hankinta koskee alustavasti maksuliikennepalveluita lähtevien ja saapuvien maksujen osalta, pankkitilien korkosopimuksia, päivän sisäisiä kirjausrajoja, pankkitilien luottolimiittejä, arvo-osuustilejä rahamarkkinasijoitusten osalta sekä mahdollisia palveluvastuun siirtoprojektiin liittyviä töitä.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämän tietopyynnön tarkoitus ja tavoite:

5 P: – kartoittaa markkinoilla olevia pankkeja ja palveluiden sisältöjä Kelan pankkipalveluiden toteuttamiseksi,

5 P: – kartoittaa pankki- ja finanssialan sopimus- ja hinnoittelukäytäntöjä,

5 P: – saada mahdollisimman tarkka arvio palveluiden hintatasosta markkinoilla,

5 P: – arvioida hankinnan palveluvastuun siirron edellyttämien muutosten vaikutuksia nykyjärjestelmiin ja vastuunsiirtoprojektin tehtäväkokonaisuuksia sekä aikataulua,

5 P: – arvioida Kelan resurssien määrällistä ja osaamisen sisällöllisiä tarpeita mahdollisen vastuunsiirtoprojektin aikana sekä sopimuskauden aikana,

5 P: – selvittää palvelutason seurannassa sovellettavia menettelyjä ja laatutavoitteita pankki- ja finanssialalla,

5 P: – antaa pankeille mahdollisuus esittää vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja Kelalle hankinnan suunniteltuun toteutukseen liittyen.

4 INFO_ADD

5 P: Markkinakartoitukseen ilmoittautuminen:

5 P: Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) viimeistään 30.8.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi. Kela voi lähettää ilmoittautuneille yrityksille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-09-30

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei myöskään velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tähän tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoituksessa annetut tiedot eivät sido ketään osapuolta. Tässä tietopyynnössä Kelan esittämiä tietoja ja dokumentteja ei saa käyttää varsinaisen tarjouksen tekemiseen eikä muuhun tarkoitukseen kuin tietopyyntöön vastaamiseen. Kela käsittelee prosessin aikana yritysten antamia tietoja luottamuksellisesti. Markkinakartoituksessa mukana olevien yritysten nimiä tai muita tietoja ei julkaista.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-15

36+1