Tietopyyntö: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae ja HPV -NhO menetelmä käyttökorvausperiaatteella

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 160-393997 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Sansia Oy 83 info
MANNER-SUOMI (FI1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-08-21 00:00:00
Scadenza 2020-08-19 00:00:00
Valori 500˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-404755-001

1 DELETION_DATE: 20200819

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 160

2 DATE_PUB: 20190821

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 160-393997

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393997-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.sansia.fi

2 ORIGINAL_CPV: Medical equipments

INFOCODE: 33100000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 500000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190820

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицинско оборудване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk udstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Geräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικές συσκευές

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamiento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiiniseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset laitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipements médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi felszerelések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos įranga

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische apparatuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipamente medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke vybavenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska oprema

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Kuopio

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk utrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Sansia Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Sansia Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2364760-8

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Viestikatu 3, 3. krs.

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kuopio

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 70600

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomi Räsänen

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 447182944

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomi.rasanen@sansia.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.sansia.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: yhteishankintayksikkö

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: yleisagentuuritoiminta

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae ja HPV -NhO menetelmä käyttökorvausperiaatteella

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 300351

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ei ole hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille toimittajille. Tähän tietopyyntöön ei pyydetä, eikä anneta tarjouksia, vaan pyydetään vastauksia ja kommentteja tietopyynnön liitteenä olevaan dokumenttiin, jotta tarjouskilpailu voidaan laatia mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 500000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tietopyyntöön vastaaminen:

5 P: Vastaukset pyydämme lähettämään sähköpostitse 30.8.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: juha.kauppinen@islab.fi ja ulla.karkkainen@islab.fi

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-09-16

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-20

29+1