E18 Turun kehätie vaihe 2, Kausela—Pukkila-hankkeen STk-urakan markkinainfo ja STk-mallin kehittämisseminaari

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 171-416607 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Väylävirasto 3 info
Varsinais-Suomi (FI1C1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio nazionale o federale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Varsinais-Suomi (FI1C1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-05 00:00:00
Scadenza 2020-09-03 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-429008-001

1 DELETION_DATE: 20200903

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 171

2 DATE_PUB: 20190905

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 171-416607

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416607-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://www.vayla.fi

2 ORIGINAL_CPV: Works for complete or part construction and civil engineering work

INFOCODE: 45200000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190904

2 AA_AUTHORITY_TYPE: National or federal Agency/Office

INFOCODE: N

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Works for complete or part construction and civil engineering work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Works for complete or part construction and civil engineering work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Väylävirasto

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Väylävirasto

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 1010547-1

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Juha Sillanpää

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295343608

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: juha.sillanpaa@vayla.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.vayla.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.vayla.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: E18 Turun kehätie vaihe 2, Kausela—Pukkila-hankkeen STk-urakan markkinainfo ja STk-mallin kehittämisseminaari

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

4 CPV_SUPPLEMENTARY_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Turun kehätie on Kausela—Kirismäki-osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

L: 4 --- key: (P)   value: Hanke on jaettu 2 vaiheeseen. Tämä ennakkotietoilmoitus koskee hankkeen toista vaihetta välillä Kausela—Pukkila, joka toteutetaan kehitysvaiheen sisältävänä suunnittele- ja toteuta -urakkana (STk).

L: 4 --- key: (P)   value: Toinen vaihe sisältää Turun kehätien Kausela—Pukkila-osuuden nelikaistaistamisen, valtatien 10 ja maantien 2200 parannustyöt sekä jalankulku- ja pyörätieväylien täydentämisen sekä melunsuojauksen toimenpiteitä.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: E18, Turun kehätien Kausela—Pukkila välinen tieosuus Kaarinan ja Liedon alueella.

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, vaan kutsu markkinainfo- ja STk-mallin kehittämistilaisuuteen.

5 P: Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita tilaisuudesta, jossa tilaaja esittelee hankinnan alustavaa sisältöä, aikataulua ja keskeisiä ehtoja tarjoajaehdokkaille sekä kehitetään STk-mallia Väylän aiemmista vastaavista hankkeista yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.

5 P: Kehittämistilaisuudessa saatuja tuloksia tullaan käyttämään hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Saatuja tietoja ei tulla julkaisemaan sellaisenaan. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-08

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Esittely- ja kehittämistilaisuus järjestetään 8.10.2019 klo 9:00—12:00 Auriga Business Centerin tiloissa osoitteessa Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, kokoustila Skåldö. Tilaisuuteen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta ehdokkaan osallistumiseen hanketta koskevaan tarjouskilpailuun.

L: 4 --- key: (P)   value: Kohdassa II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ei tarkoita varsinaisen hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää, vaan esittely- ja kehittämistilaisuuden järjestämispäivää.

L: 4 --- key: (P)   value: Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 27.9.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@proviko.fi.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-04

18+1