Kiviainekset

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 180-437840 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice TeeSe Botnia Oy Ab 15 info
Pohjanmaa (FI195) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pohjanmaa (FI195) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-18 00:00:00
Scadenza 2020-09-16 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-450593-001

1 DELETION_DATE: 20200916

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 180

2 DATE_PUB: 20190918

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 180-437840

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437840-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.teese.fi

2 IA_URL_ETENDERING: https://tarjouspalvelu.fi/teese

2 ORIGINAL_CPV: Gravel, sand, crushed stone and aggregates

INFOCODE: 14210000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190917

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Вааса

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Grus, sand, knuste sten og skærver/tilslagsmaterialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kies, Sand, Schotter und Aggregate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gravel, sand, crushed stone and aggregates

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Grava, arena, piedras machacadas y agregados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gravel, sand, crushed stone and aggregates

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Vasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Vāsa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Grants, smilts, akmens šķembas un to masa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xaħx, ramel, ġebel misħuq u aggregat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Grind, zand, steenslag en aggregaten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saibro, areia, brita e agregados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Vaasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Vasa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Grus, sand, krossad sten och ballast

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: TeeSe Botnia Oy Ab

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: TeeSe Botnia Oy Ab

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2859365-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 1014

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Vaasa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 65101

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mikko Kotimäki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 403579996

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mikko.kotimaki@teese.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.teese.fi

3 CENTRAL_PURCHASING

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://tarjouspalvelu.fi/teese

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=253708&tpk=2f41f65d-3883-4fca-aa4c-e2a64b74980f

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: yhteishankintayksikkö

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: yhteishankintayksikkö

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kiviainekset

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta kiviainesten (rakentamisessa sekä kadun kunnossapidossa käytettävät murskeet ja sepelit) hankinnoista TeeSe Botnian sekä sen omistajien tarpeisiin, joista ainakin Vaasan kaupunki on sitoutumassa yhteishankintaan. Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia kiviainesten hankinnoista puitejärjestely 13.1.2020 alkavalle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Kiviainekset hankintaan pääosin kohteeseen / työmaalle toimittuna, kuitenkin osa tavarasta noudetaan tilaajayksiköiden toimesta. Hankinta on tarkoitus jakaa maantieteellisesti vähintään 2 osaan (1. Vaasa ja 2. Vähäkyrö) ja kuhunkin osaan on tarkoitus valita 1 toimittaja. Toimitusmaksu on tarkoitus määritellä kunta- tai aluekohtaisesti. Tuotteiden ja toimitusmaksun hinnat on tarkoitus sitoa murskaustöiden sekä kuorma-autoliikenteen kustannusindekseihin.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-01

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: mikko.kotimaki@teese.fi. Tavoitteena on saada alan toimijoilta näkemyksiä mm. hankintakokonaisuuden määrittelyyn, vähimmäisvaatimuksiin ja hinnoitteluun. Kommentit tai kysymykset tulevat ainoastaan hankintayksikön käyttöön. Kommentit toivotaan 22.10.2019 mennessä, jotta ne ehditään huomioida kilpailutuksen valmistelussa. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan loka-marraskuussa 2019. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia, ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Markkinaoikeus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radanrakentajantie 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295643300

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: markkinaoikeus@oikeus.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 295643314

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-17

24+1