Marktconsultatie – marktconsultatie: auditdiensten t.b.v. Baseline Informatiebeveiliging Overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming (verwachte einddatum: 25.10.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 183-445716 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Het Waterschapshuis 18 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-23 00:00:00
Scadenza 2020-09-17 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-454206-001

1 DELETION_DATE: 20200917

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 183

2 DATE_PUB: 20190923

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 183-445716

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445716-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hetwaterschapshuis.nl

2 ORIGINAL_CPV: Auditing services

INFOCODE: 79212000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190918

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Одиторски услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Provádění revizí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Revisionsvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betriebsprüfung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auditing services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de auditoría

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auditeerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auditointi- ja tarkastuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'audit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auditing services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Revizorske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Könyvvizsgálói szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di verifica contabile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Audito paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Revīzijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-awditjar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Auditdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi audytu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de auditoria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de auditare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Audítorské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Revizorske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amersfoort

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Revision

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Het Waterschapshuis

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Het Waterschapshuis

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 31682635

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stationsplein 89

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amersfoort

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3818 LE

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Stefan de Jong

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 334603100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoop@hetwaterschapshuis.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hetwaterschapshuis.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – marktconsultatie: auditdiensten t.b.v. Baseline Informatiebeveiliging Overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming (verwachte einddatum: 25.10.2019)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Z1645

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het Waterschapshuis is als penvoerder voor 21 waterschappen, de Unie van Waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg voornemens om een overeenkomst te sluiten met 1 opdrachtnemer voor de levering van auditdiensten op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Waterschapshuis is op zoek naar een auditdienstverlener die de beide audits integraal kan uitvoeren, de Waterschapssector, haar type organisaties en haar cultuur goed kan inschatten en hierbij de juiste organisatiesensitiviteit kan toepassen in haar rapportage, waarbij in de rapportage van de audit tevens een coachende en adviserende rol wordt aangenomen om de afzonderlijke organisaties vanuit een positieve invalshoek haar eigen verbeterinitiatieven verder te laten ontplooien.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Voor alsnog betreft het de uitvoering van 2 maal 2 audits op het gebied van de BIO en AVG in de jaren eind 2020/begin 2021 en eind 2022/begin 2023.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-12

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-18

30+1