Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 185-449602 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Den Haag 240 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-25 00:00:00
Scadenza 2020-09-19 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-459196-001

1 DELETION_DATE: 20200919

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 185

2 DATE_PUB: 20190925

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 185-449602

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449602-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.denhaag.nl

2 ORIGINAL_CPV: Multi-functional buildings construction work

INFOCODE: 45211350

2 ORIGINAL_CPV: Mechanical engineering installation works

INFOCODE: 45351000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical engineering installation works

INFOCODE: 45315100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190920

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Хага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba víceúčelových budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af bygninger med flere funktioner

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Den Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Mehrzweckgebäuden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Χάγη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-functional buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: La Haya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Polüfunktsionaalsete hoonete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Monitoimitalojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: La Haye

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: An Háig

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-functional buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na višenamjenskim zgradama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Hága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Többfunkciós épületek kivitelezése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: L'Aia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di edifici multifunzionali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daugiafunkcių pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Hāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daudzfunkcionālu ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet multifunzjonali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: 's-Gravenhage

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van multifunctionele gebouwen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Haia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de edifícios multifuncionais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de clădiri multifuncţionale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na večnamenskih stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av byggnader med flera funktioner

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Den Haag

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Den Haag

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 221909103

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Spui 70

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Den Haag

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2511 BT

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jaco de Bruijn

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 613716354

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aanbesteden@denhaag.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.denhaag.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 190037

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De gemeente Den Haag en Lucas Onderwijs zijn voornemens om samen een kindcentrum en VO school te realiseren aan de Donker Curtiusstraat in Den Haag. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het terrein wordt aan de aannemer bouwrijp opgeleverd t.b.v. de nieuwbouw. Lucas Onderwijs realiseert met dit project huisvesting voor basisschool de Oase en een school voor speciaal basisonderwijs, de Pastoor van Ars. De gemeente zal een kinderdagverblijf realiseren. Gezamenlijk zal dit het Kindcentrum Donker Curtius gaan vormen. Daarnaast realiseert Lucas Onderwijs huisvesting voor de Hofstad Mavo Havo op deze locatie. Ten behoeve van de realisatie van het werk wordt het ontwerp met bestek in de markt gezet met het voornemen een aannemer te contracteren. De opdracht aan de aannemer behelst de realisatie van de nieuwbouw, met disciplines zoals, bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, de transportinstallaties (liften), de vaste inrichting en de terreinvoorzieningen.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Den Haag

4 SHORT_DESCR

5 P: De basis voor de opdracht is het ontwerp en bijbehorend STABU-Bestek dat door het ontwerpteam onder leiding van Spring Architecten is vervaardigd. In totaal betreft het ca. 10 900 m bruto vloeroppervlak aan onderwijs-, en kinderopvangvoorzieningen. De nieuwbouw moet een duurzaam gebouw worden, met als ondergrens Frisse scholen niveau B ten aanzien van energie en binnenklimaat en de vanaf 2020 geldende ENG-eis (energieneutraal gebouw).

FT: 2

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-17

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De aanbesteder wil gegadigden nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om vragen te stellen over de uitvoeringsplanning. Zowel voor de aanbesteder als marktpartijen kan het van belang zijn om de uitvoeringsplanning af te stemmen op de beschikbare capaciteit bij marktpartijen. Vragen over de mogelijkheden tot aanpassing van de uitvoeringsplanning kunnen gesteld worden aan de aanbesteder. Zie de selectieleidraad voor meer informatie.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-20

35+1