Marktconsultatie afvoer gevaarlijk afval naar buitenland

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 186-452361 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Provincie Limburg 28 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-26 00:00:00
Scadenza 2020-09-22 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-461516-001

1 DELETION_DATE: 20200922

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 186

2 DATE_PUB: 20190926

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 186-452361

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452361-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.limburg.nl

2 ORIGINAL_CPV: Services relating to contaminated soil

INFOCODE: 90522000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190923

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани със замърсени почви

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby vztahující se ke kontaminované půdě

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen für verseuchten Boden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με μολυσμένο έδαφος

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relating to contaminated soil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con los terrenos contaminados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saastatud pinnasega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saastuneeseen maaperään liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services concernant les sols contaminés

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relating to contaminated soil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u vezi s kontaminiranim tlom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szennyezett talajjal kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi ai terreni contaminati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakalpojumi, kas saistīti ar piesārņotu augsni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi li jirrigwardjaw il-ħamrija kontaminata

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten in verband met vervuilde grond

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie skażonej gleby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com terras contaminadas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind solurile contaminate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s kontaminovanou pôdou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve, povezane s kontaminirano zemljino

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjänster i samband med kontaminerad jord

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Provincie Limburg

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Provincie Limburg

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 50052969

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Limburglaan 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Maastricht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 6229 GA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Nele Souverijns

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 646974213

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: nmw.souverijns@prvlimburg.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.limburg.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133006

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie afvoer gevaarlijk afval naar buitenland

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Bij een bodemsanering is ca. 4 000 ton grond gemengd met stortmateriaal vrijgekomen. Het materiaal is verontreinigd met o.a. asbest en PCB en ligt sinds september 2018 opgeslagen bij Grondstoffen Recycling Weert. Ingevolge de Europese POP-verordening, bijlage V, deel 2, voetnoot 3, moet het materiaal worden opgeslagen in een veilige, diepe, ondergrondse zoutkoepel of harde rotsformatie. In Nederland is een dergelijke opslagplaats niet aanwezig.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor deze marktconsultatie doen wij een beroep op bedrijven die recent gevaarlijk afval hebben afgevoerd vanuit Nederland naar een opslagplaats in het buitenland zoals hierboven beschreven.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P

4 SHORT_DESCR

5 P: Bij een bodemsanering is ca. 4 000 ton grond gemengd met stortmateriaal vrijgekomen. Het materiaal is verontreinigd met o.a. asbest en PCB en ligt sinds september 2018 opgeslagen bij Grondstoffen Recycling Weert. De PCB-gehaltes overschrijden de concentratiewaarde van 50 mg/kgds, zoals vastgelegd in deel 2 van bijlage V van de POP-verordening EU 2019/1021. Op basis van depotkeuringen heeft Rijkswaterstaat niet-reinigbaarheidsverklaringen afgegeven.

5 P: Ingevolge de Europese POP-verordening, bijlage V, deel 2, voetnoot 3, moet het materiaal worden opgeslagen in een veilige, diepe, ondergrondse zoutkoepel of harde rotsformatie. In Nederland is een dergelijke opslagplaats niet aanwezig.

5 P: Voor deze marktconsultatie doen wij een beroep op bedrijven die recent gevaarlijk afval hebben afgevoerd vanuit Nederland naar een opslagplaats in het buitenland zoals hierboven beschreven.

5 P: Wij hopen zo onder andere meer inzicht te krijgen in:

5 P: — de vergunningprocedure voor export van het afval,

5 P: — de financiële zekerheidstelling die door Rijkswaterstaat gevraagd wordt,

5 P: — de verschillen tussen de locaties die deze categorie gevaarlijk afval mogen accepteren,

5 P: — de bereikbaarheid van deze locaties per schip, trein of as en de daaruit volgende verschillen qua kosten en CO2-uitstoot,

5 P: — de invloed van de hoeveelheid te transporteren materiaal op bovenstaande zaken,

5 P: — de milieucriteria die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de opdracht,

5 P: — alle hierboven niet genoemde zaken die van belang kunnen zijn voor de opdracht.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-16

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-23

32+1