Tietopyyntö: RAI-arviointijärjestelmä

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 189-458905 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Istekki Oy 2 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-01 00:00:00
Scadenza 2020-09-29 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-472589-001

1 DELETION_DATE: 20200929

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 189

2 DATE_PUB: 20191001

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 189-458905

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458905-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.istekki.fi

2 ORIGINAL_CPV: Information systems

INFOCODE: 48810000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190930

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Тампере

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Информационни системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informační systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informationssystemer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informationssysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συστήματα πληροφόρησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistemas de información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Infosüsteemid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietojärjestelmät

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Systèmes d'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informacijski sustavi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Információs rendszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistemi di informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Tamperė

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informacijos sistemos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informācijas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistemi ta’ l-informazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informatiesystemen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Systemy informacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistemas de informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sisteme de informare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informačné systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informacijski sistemi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tammerfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informationssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Istekki Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Istekki Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2292633-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Biokatu 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tampere

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Noora Petäkoski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 7583946

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: noora.petakoski@istekki.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 176180999

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.istekki.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: julkisomisteinen osakeyhtiö

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: ICMT-palvelut

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: RAI-arviointijärjestelmä

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö/ilmoitus teknisestä vuoropuhelusta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää teknisen vuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa.

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tulevan kilpailutuksen onnistumisen varmistamiseksi on toivottavaa, että tarjoajat antaisivat hankintayksikölle mahdollisimman laajasti pyydettyjä tietoja. Tällä tietopyynnöllä selvitetään RAI-arviointimenetelmän käyttöön liittyvän järjestelmän markkinatilannetta, toiminnallisia ja teknisiä ominaisuuksia, toimittajien hinnoitteluperiaatteita sekä hintatasoa. Mahdollisesti tulevan hankinnan laajuus sekä hankinnan osapuolet täsmentyvät tietopyynnön ja sen jälkeisen valmistelun yhteydessä.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tietopyynnön kohteena on ensi vaiheessa Kuopion ja Varkauden sekä Ylä-Savon SOTE Ky:n myötä Iisalmen, Sonkajärven, Vieremän ja Kiuruveden eri palveluyksiköiden asiakkaiden palvelutarpeen arviointia ja järjestämistä tukeva ratkaisu, jolla RAI-välineiden (Resident Assessment Instrument) tiedonkeruun ja havainnoinnin menetelmin yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan tarkoituksenmukainen palvelusisältö. Tietopyynnöllä kartoitetaan toimittajien valmiuksia tarjota ratkaisuja, jotka sisältävät tarvittavat toiminnallisuudet sekä järjestelmäriippumattomat rajapinnat asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Järjestelmän kannalta merkittävät asiakas-ja potilastietojärjestelmät ovat Kuopion ja Ylä-Savon SOTE Ky:n CGI:n AluePegasos sekä Varkauden Tieto Oyj:n Lifecare. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä maakunnassa on Ylä-Savon osalta CGI:n ProConsona sekä Kuopion osalta Effica. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Ylä-Savossa ja Kuopiossa on Fastroin:n toteuttama Hilkka.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-02

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Istekki Oy järjestää kiinnostuneille alan yrityksille mahdollisuuden osallistua tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelu toteutetaan sähköpostitse ja/tai tapaamisina. Vuoropuhelun tarkoituksena on selvittää hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Tarjoajat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa sähköpostitse osoitteeseen: tietopyyntö@istekki.fi otsikolla "Tietopyyntö RAI-arviointijärjestelmä" 25.10.2019 mennessä. Ilmoittautuneille yrityksille lähetetään sähköpostilla alustava hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimusmäärittely sekä mahdollinen muu hankinnan valmistelun kannalta olennainen materiaali. Toimitetun materiaalin johdosta Istekki Oy pyytää kirjallisia tietoja 31.10.2019 mennessä. Istekki Oy varaa tilaisuuden kutsua toimittajat erilliseen audienssiin 15.11.2019. Aikaa on varattu 2 h/per toimittaja. Toimittajat voivat varata audienssiajat 31.10.2019 mennessä, jolloin myös kirjalliset vastaukset tulee toimittaa.

L: 4 --- key: (P)   value: Huomioikaa, että kyseessä on tietopyyntö, eikä tällä ilmoituksella vielä pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön osallistuminen ei sido siihen osallistuneita tahoja. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Istekki Oy ei maksa korvauksia tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta toimittajille.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-30

18+1