Ennakkoilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista UUDELY/2019/7

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 189-459682 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3 info
Etelä-Suomi (FI1C) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Etelä-Suomi (FI1C) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-01 00:00:00
Scadenza 2020-09-29 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-472317-001

1 DELETION_DATE: 20200929

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 189

2 DATE_PUB: 20191001

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 189-459682

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459682-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ely-keskus.fi

2 IA_URL_ETENDERING: https://tarjouspalvelu.fi/hanki

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190930

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2296962-1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Salla-Mari Rintala

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295021042

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ely-keskus.fi

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://tarjouspalvelu.fi/hanki

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=255515&tpk=b3b58a6b-6bba-4501-9dbf-84a7275ef4d2

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ennakkoilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista UUDELY/2019/7

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1/2020 alkavien joukkoliikennepalveluiden hoitaminen reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeudesta tehdään erillinen päätös ja muiden aiheuttama haitta tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Käyttöoikeuden ja yksinoikeuden tarkempi sisältö määritellään tarjouspyynnön liitteenä olevissa asiakirjoissa. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä. Hankinta on riippuvainen markkinaehtoisen liikenteen muutoksista ja kuntien ostoliikenteen tarpeista. Hankinnasta voidaan luopua kokonaan tai osittain, mikäli tarvetta uudelle liikenteelle ei ole.

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: UUDELY/2019/7/1

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden aikataulut ja reittikartat tulevat tarjouspyynnön liitteeksi, samoin pysäkkikohtaiset matkustajatiedot niiltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamiensa kohteiden liikennöinnin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin sopimuksen yleisissä ehdoissa on todettu. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

4 AC

5 AC_PRICE

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: UUDELY/2019/7/2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden aikataulut ja reittikartat tulevat tarjouspyynnön liitteeksi, samoin pysäkkikohtaiset matkustajatiedot niiltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamiensa kohteiden liikennöinnin tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin sopimuksen yleisissä ehdoissa on todettu. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

4 AC

5 AC_PRICE

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä.

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen optiolla (optiokausi) määritellään tarjouspyynnössä.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-11

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Tarjoajan mahdollisine alihankkijoineen tulee tuntea ja täyttää kyseisiin kuljetuksiin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on kyseisiin kuljetuksiin oikeutetut luvat ja pätevyydet sekä muut lainmukaiset vaatimukset täytettynä ennen sopimuskauden alkamista. Tarjoajan alihankkijoineen tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). Tarjoajan tulee huolehtia, ettei sitä, sen alihankkijoita tai kummankaan tahon johtohenkilöitä koske hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 81 §:n tai erityisalojen hankintalain (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 84 §:n mukainen poissulkuperuste ja tullessaan valituksi esittää tilaajalle erityisalojen hankintalain 86 §:ssä mainittu rikosrekisteriote/-otteet.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Markkinaoikeus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radanrakentajantie 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295643300

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: markkinaoikeus@oikeus.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 295643314

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-30

33+1