Tietopyyntö/Tekninen vuoropuhelu: Bio-/rakovalomikroskoopit

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 199-482851 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 66 info
MANNER-SUOMI (FI1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione MANNER-SUOMI (FI1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-15 00:00:00
Scadenza 2020-10-13 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-497660-001

1 DELETION_DATE: 20201013

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 199

2 DATE_PUB: 20191015

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 199-482851

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482851-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hus.fi

2 ORIGINAL_CPV: Medical equipments

INFOCODE: 33100000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191014

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицинско оборудване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk udstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Geräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικές συσκευές

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamiento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiiniseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset laitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipements médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi felszerelések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos įranga

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische apparatuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipamente medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke vybavenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska oprema

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk utrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 1567535-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00029

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anne Karlin-Vartiovaara

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 94711

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: anne.karlin-vartiovaara@hus.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hus.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö/Tekninen vuoropuhelu: Bio-/rakovalomikroskoopit

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: HUS 225-2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Huom.! Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta ja teknistä vuoropuhelua varten.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankinnan kohteena ovat bio-/rakovalomikroskoopit HUSin silmätautien poliklinikoille ja mahdollisesti erityisvastuualueelle. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja heidän tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä saada kattavasti tietoa mahdollista tarjouskilpailua varten. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana mahdollisesti esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta.

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkempi kuvaus ja osallistumiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdista II.2.4) Kuvaus hankinnasta ja VI.3) Lisätiedot.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: HUSin silmätautien poliklinikoille ja mahdollisesti erityisvastuualueelle ollaan hankkimassa bio-/rakovalomikroskooppeja. Bio-/rakovalomikroskooppi on silmän tutkimuksessa käytettävä perusväline, jota tarvitaan jokaisen silmälääkärin vastaanottohuoneessa. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja heidän tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä saada kattavasti tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Ks. myös kohta VI.3) Lisätiedot.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-13

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Huom.! Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta ja teknistä vuoropuhelua varten:

L: 4 --- key: (P)   value: Bio-/rakovalomikroskoopit HUSin silmätautien poliklinikoille ja mahdollisesti erityisvastuualueelle ollaan hankkimassa bio-/rakovalomikroskooppeja, jotka ovat silmän tutkimuksessa käytettäviä perusvälineitä. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 25.10.2019 klo 12:00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitukseen pyydetään liittämään tuote-esite tai linkki esitteeseen sekä edustajan yhteystiedot (nimi, tehtävä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Ilmoitus pyydetään lähettämään tietopyynnön yhteyshenkilölle sähköpostitse (sähköpostiosoite: anne.karlin-vartiovaara@hus.fi). Sähköpostiviestin aihe-kenttään pyydetään kirjoittamaan: "Tietopyyntö HUS 225-2019". Kiinnostuneille toimittajille voidaan lähettää tarkentavia kysymyksiä tai toimittajien kanssa voidaan sopia tapaaminen. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole myöskään edellytys mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-14

29+1