EA Bouwkundig onderhoud en kleinschalige aanpassingen

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 201-488578 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 8 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-17 00:00:00
Scadenza 2020-10-13 00:00:00
Valori 550˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-500175-001

1 DELETION_DATE: 20201013

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 201

2 DATE_PUB: 20191017

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 201-488578

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488578-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ahk.nl

2 ORIGINAL_CPV: Building construction work

INFOCODE: 45210000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 550000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191014

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Амстердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bytová výstavba

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggearbejde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauleistungen im Hochbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Άμστερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες κατασκευής κτιρίων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de inmuebles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hoonete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Talonrakentaminen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de bâtiments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amstardam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Building construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na podizanju zgrada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amszterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Magasépítési munka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori generali di costruzione di edifici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni tal-bini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van gebouwen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budynków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amesterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de edifícios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de clădiri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na stavbe budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnadsanläggning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 54469303

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Jodenbreestraat 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amsterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1011 NG

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mirjam Kloosterman

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 205277709

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoop@ahk.nl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +31 205277712

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ahk.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.ahk.nl/servicebureau/centrale-administratie-en-inkoop/inkoop/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: EA Bouwkundig onderhoud en kleinschalige aanpassingen

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De aanbestedende dienst is voornemens om 1 opdrachtnemer te contracteren voor het uitvoeren van bouwkundig onderhoud en kleinschalige gebouwmutaties. Het doel is om, via een aanbesteding, een partner te selecteren die de verantwoordelijkheid voor de volledige uitvoering, van opname tot realisatie en oplevering, op zich neemt.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 550000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Amsterdam

4 SHORT_DESCR

5 P: Aanbesteding heeft betrekking op 9 complexen (onderwijslocaties) van in totaal ca. 55 320 m bvo. De aanbesteding omvat onder andere:

FT: 2

5 P: — bouwkundig(e) storingsonderhoud/verzoeken en bouwkundige werkzaamheden,

5 P: — uitvoeren en regisseren van klussen c.q. kleine projecten, eventueel binnen verschillende disciplines en in samenwerking met andere contractpartijen,

5 P: — advies geven ten behoeve van het meerjaren onderhoud.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-30

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De aanbestedende dienst zoekt een opdrachtnemer die aantoonbaar in staat en bereid is om de aanvraag van een offerte professioneel en voorspoedig te laten verlopen. Het uitwerken van een offerte inzake projectmatige onderhoudswerkzaamheden van 1 locatie van de aanbestedende dienst is een onderdeel van de gunningsprocedure. Iedere inschrijver krijgt op woensdag 6.11.2019 de mogelijkheid om deze locatie te bezoeken en het werk op te nemen tijdens een schouw. Potentiële inschrijvers dienen deze datum alvast te reserveren in hun agenda. Nadere informatie ten aanzien van deze dag volgen op het moment dat de aanbesteding wordt gepubliceerd.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-14

43+1