Marktconsultatie – marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas (verwachte einddatum: 6.11.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 204-495513 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 269 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-22 00:00:00
Scadenza 2020-10-16 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-507984-001

1 DELETION_DATE: 20201016

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 204

2 DATE_PUB: 20191022

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 204-495513

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495513-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering works and construction works

INFOCODE: 45220000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Urban development construction work

INFOCODE: 45211360

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191017

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Амстердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstrukční a stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørarbejder og bygværker

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Άμστερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insenertehnilised tööd ja ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ouvrages d'art et de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amstardam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amszterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki és építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opere d'arte e strutture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos ir statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie un celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty inżynieryjne i budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amesterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de engenharia civil e construção de estruturas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de inginerie şi de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske práce a stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dela na inženirskih in visokih gradnjah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 12034981

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Weesperstraat 430

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amsterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1018 DN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Aanbestedingsteam Amsterdam

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 202511111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoopfysiek@amsterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas (verwachte einddatum: 6.11.2019)

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Amsterdam

4 SHORT_DESCR

5 P: De gemeente Amsterdam organiseert een marktconsultatie voorafgaand aan de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van een gecombineerd complex van ca. 25 000 m met grootstedelijke uitstraling gelegen aan het hart van de Zuidas in Amsterdam.

FT: 2

5 P: Het programma bevat de nieuwe openbare bibliotheek OBA Next dat een ‘kenniscentrum en innovatieprogramma voor informatie-wijsheid’ moet worden in eigendom van de gemeente en een kantorenprogramma dat wordt ontwikkeld voor eigen rekening en risico van de markt.

5 P: Ontwikkelende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de projectopzet, aanbestedings- en contracteringsstrategie inclusief belangrijke randvoorwaarden hierbij met als doel door middel van een ordelijk en haalbaar aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringsproces een optimaal eindresultaat te realiseren.

5 P: Het Kredietbesluit voor het project wordt in het voorjaar van 2020 in de Gemeenteraad gebracht. De marktconsultatie maakt deel uit van de voorbereiding van het Kredietbesluit. Daarom is het verzoek aan geïnteresseerde partijen om de informatie uit deze marktconsultatie niet te verspreiden anders dan in de eigen organisatie of bij samenwerkende partners voor zover nodig om de antwoorden te kunnen geven.

5 P: De link naar de marktconsultatiedocumenten is: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhn6qLEzgKhO7Lxpn3S6jc70xnnJRb0PqtwobeA80ccxtvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

5 P: Planning

5 P: Indienen antwoorden: 6.11.2019.

5 P: Publicatie verslag: 3.12.2019.

5 P: Ontvangst aanmeldingen: 4.9.2020.

5 P: Ontvangst inschrijvingen: 9.7.2021.

5 P: TKN: de termijn tot inschrijven is een vereiste in TenderNed maar heeft geen invloed op de marktconsultatie.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-06-12

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-17

32+1