ICT-hankintapalvelut ja konsultointi

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 209-510456 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Järvenpään kaupunki 15 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-29 00:00:00
Scadenza 2020-10-27 00:00:00
Valori 1˙000˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-525475-001

1 DELETION_DATE: 20201027

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 209

2 DATE_PUB: 20191029

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 209-510456

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510456-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.jarvenpaa.fi

2 ORIGINAL_CPV: Development consultancy services

INFOCODE: 73220000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1000000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191028

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenství v oblasti vývoje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsulentvirksomhed inden for udvikling

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Beratung im Bereich Entwicklung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Development consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de consultoría en desarrollo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arendustöö nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kehitystoiminnan konsulttipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conseil en développement

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Development consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge savjetovanja na području razvoja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Izstrādes konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar l-iżvilupp

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Advies inzake ontwikkeling

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi doradcze w zakresie rozwoju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria em matéria de desenvolvimento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de consultanţă în dezvoltare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenské služby pre vývoj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve svetovanja na področju razvoja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Järvenpää

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utvecklingsrådgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Järvenpään kaupunki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Järvenpään kaupunki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0126541-4

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Hallintokatu 4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Järvenpää

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 04400

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Petra Pantsar

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 927191

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.jarvenpaa.fi

3 CENTRAL_PURCHASING

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ICT-hankintapalvelut ja konsultointi

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: JARDno-2019-3211

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Järvenpään kaupunki kilpailuttaa ICT- hankintapalvelut sekä hankintaan liittyvän ICT- konsultoinnin. ICT-hankintakonsultin vastuulle kuuluu sekä sisällön tuottaminen ICT-hankintoihin että julkisten hankintaprosessien toteuttaminen. Järvenpään kaupunki ei edellytä tähän tehtävään yhtä ihmistä, vaan markkinakartoituksessa on tarkoitus myös keskustella siitä millaiset tiimit tarvetta voisivat toteuttaa sekä täsmentää ennakoidun arvon laskentaa.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1000000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Järvenpää

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinakartoitukseen. Järvenpään kaupunki suunnittelee ICT- hankintapalveluiden kilpailuttamista. Markkinakartoituksessa on tarkoitus kartoittaa potentiaalisia toimittajia sekä keskustella tarkemmin Järvenpään kaupungin tarpeesta. Tietopyyntö ei velvoita Järvenpään kaupunkia toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Päätökset etenemistavasta ja mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja toteuttamisesta tehdään julkisia hankintoja koskevien menettelyjen ja määräysten mukaisesti tietopyyntömenettelyn jälkeen.

4 INFO_ADD

5 P: Markkinakartoituksen aika ja paikka: 14.11.2019 klo 13:00-15:00 Järvenpää talo, kokoushuone 9, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

5 P: Ilmoittautumiset sähköpostilla: pekka.koponen@jarvenpaa.fi Osallistua voi tarvittaessa myös etänä. Laitathan tästä tarpeesta viestiä ilmoittautumisen yhteydessä.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-02

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Toimittajalla tulee olla ICT-kompetenssia ainakin seuraavilla alueilla:

L: 4 --- key: (P)   value: Robotiikka ja automatisaatio

L: 4 --- key: (P)   value: Tietoallas- ja tietovarastoratkaisut

L: 4 --- key: (P)   value: Tilahallinta ja käyttövaltuuksien hallinta ja automatisointi Integraatioalusta

L: 4 --- key: (P)   value: Lokien hallinta ja tietoturvavalvomo Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

L: 4 --- key: (P)   value: Asianhallinta

L: 4 --- key: (P)   value: Varhaiskasvatuksen tietojohtaminen Keinoälykokeilut

L: 4 --- key: (P)   value: Sähköinen asiointi ja mobiilipalvelut

L: 4 --- key: (P)   value: Data-analytiikka.

L: 4 --- key: (P)   value: Lisäksi toimittajalla tulee olla kokemusta julkisista hankinnoista.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-28

37+1