Usługa w zakresie eksploatacji systemów cieplnych od źródła ciepła do grzejników włącznie w budynku, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia znajdujących się na...

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 211-516617 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Komenda Portu Wojennego Gdynia 51 info
Trójmiejski (PL633) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Difesa
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-10-31 00:00:00
Scadenza 2020-10-27 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-525610-001

1 DELETION_DATE: 20201027

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 211

2 DATE_PUB: 20191031

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 211-516617

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516617-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

2 ORIGINAL_CPV: Commissioning of heating installations

INFOCODE: 50721000

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of boilers

INFOCODE: 50531100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191028

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Defence

INFOCODE: D

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uvádění topných zařízení do provozu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilvejebringelse af drift af varmeinstallationer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betriebsbereitmachung von Heizanlagen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Commissioning of heating installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puesta a punto de instalaciones de calefacción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kütteseadmete kasutuselevõtmine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lämmityslaitteiston käyttökuntoon saattaminen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Commissioning of heating installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puštanje u rad naprava za centralno grijanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fűtőberendezések üzemkésszé tétele

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Messa in opera di impianti di riscaldamento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šildymo įrangos atidavimas eksploatuoti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apkures iekārtu ekspluatācija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kommissjonar ta’ l-istallazzjoni tas-sħana

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obsługa instalacji grzewczych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Activação de instalações de aquecimento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Recondiţionarea instalaţiilor de încălzire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevádzka vykurovacích zariadení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obratovanje ogrevalnih naprav

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Färdigställande av värmeanläggningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Komenda Portu Wojennego Gdynia

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Komenda Portu Wojennego Gdynia

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gdynia

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 81-103

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 261262198

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kpw.przetargi@ron.mil.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 261262314

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa w zakresie eksploatacji systemów cieplnych od źródła ciepła do grzejników włącznie w budynku, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia znajdujących się na...

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Część I - Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 43 i nr 64, kompleks 8645

L: 4 --- key: (P)   value: Część II - Gdańsk, ul.Trakt Św.Wojciecha 253 – budynek nr 1, kompleks 8626,

L: 4 --- key: (P)   value: Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 37, kompleks 8589

L: 4 --- key: (P)   value: Część III – Gdynia ul. Strażacka 2-8, budynek nr 10, kompleks 4108

L: 4 --- key: (P)   value: Część IV - Gdynia ul. Orląt Lwowskich 1 – budynek nr 5, kompleks 4039

L: 4 --- key: (P)   value: Część V - Dębogórze – budynek nr 6, kompleks 4773 i budynek nr 7 kompleks 4489

L: 4 --- key: (P)   value: Część VI - Gdynia ul. Dickmana – budynek nr 65, kompleks 4006

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część I - Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 43 i nr 64, kompleks 8645

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdańsk

4 SHORT_DESCR

5 P: Część I - Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 43 i nr 64, kompleks 8645.

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 4220 i 2930.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część II - Gdańsk, ul.Trakt Św.Wojciecha 253 – budynek nr 1, kompleks 8626, Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 37, kompleks 8589

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdańsk

4 SHORT_DESCR

5 P: Część II - Gdańsk, ul.Trakt Św.Wojciecha 253 – budynek nr 1, kompleks 8626,

5 P: Gdańsk, Westerplatte – budynek nr 37, kompleks 8589

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 2280 i 950.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część III – Gdynia ul. Strażacka 2-8, budynek nr 10, kompleks 4108

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdynia

4 SHORT_DESCR

5 P: Część III – Gdynia ul. Strażacka 2-8, budynek nr 10, kompleks 4108

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 13 050.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część IV - Gdynia ul. Orląt Lwowskich 1 – budynek nr 5, kompleks 4039

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdynia

4 SHORT_DESCR

5 P: Część IV - Gdynia ul. Orląt Lwowskich 1 – budynek nr 5, kompleks 4039

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 15 290.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część V - Dębogórze – budynek nr 6, kompleks 4773 i budynek nr 7 kompleks 4489

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdynia

4 SHORT_DESCR

5 P: Część V - Dębogórze – budynek nr 6, kompleks 4773 i budynek nr 7 kompleks 4489

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 9 140 i 8 690.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część VI - Gdynia ul. Dickmana – budynek nr 65, kompleks 4006

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gdynia

4 SHORT_DESCR

5 P: Część VI - Gdynia ul. Dickmana – budynek nr 65, kompleks 4006

5 P: Prognozowane zużycie GJ w okresie umowy - 61 290.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-29

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-09-28

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia prognozowanej ilości GJ z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości GJ do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 50 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilość GJ w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie prognozowanej ilości GJ. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość GJ, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Ilość części wskazana we wstępnym ogłoszeniu o zamówieniu może ulec zmianie.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-03

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2019-12-03

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-28

38+1