Tietopyyntö, kutsu markkinavuoropuheluun: Kiinteistönhoitopalvelut

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 212-520112 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Jyväskylän kaupunki 7 info
Keski-Suomi (FI193) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Keski-Suomi (FI193) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-04 00:00:00
Scadenza 2020-10-30 00:00:00
Valori 4˙200˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-533212-001

1 DELETION_DATE: 20201030

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 212

2 DATE_PUB: 20191104

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 212-520112

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520112-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://www.jyvaskyla.fi/

2 ORIGINAL_CPV: Property management services of real estate on a fee or contract basis

INFOCODE: 70330000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 4200000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191031

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Посреднически услуги по управление на недвижими имоти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Property management services of real estate on a fee or contract basis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de administración de bienes raíces a comisión o por contrato

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kinnisvara haldusteenused vahendustasu või lepingu alusel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Property management services of real estate on a fee or contract basis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge poslovanja nekretninama uz paušalnu naknadu ili na temelju ugovora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingatlankezelési szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' amministrazzjoni ta' propjetà immobbli fuq bażi ta' miżata jew b'kuntratt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de administração de bens imobiliários à comissão ou por contrato

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jyväskylä

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Jyväskylän kaupunki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Jyväskylän kaupunki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0174666-4

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kilpisenkatu 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jyväskylä

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 40100

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mari Sakala

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 142668788

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankinnat@jyvaskyla.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.jyvaskyla.fi/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö, kutsu markkinavuoropuheluun: Kiinteistönhoitopalvelut

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Ennakkoilmoituksen tarkoitus ja ilmoitus markkinavuoropuhelusta:

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta varten. Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos. Tilapalvelu vastaa hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tilapalvelu tarjoaa Jyväskylän kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää kiinteistönhoitopalvelun kilpailuttamiseen, sopimuksiin ja palveluntuotantoon liittyviä kysymyksiä, jotta hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnön tavoitteena on saada palautetta esimerkiksi hankintamenettelyyn asetettavista vähimmäisvaatimuksista, palvelusisällöstä ja hintamekanismista.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 4200000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Hankinnan kohteena on kiinteistönhoitopalvelut keskustan ja eteläisen alueen Jyväskylän Tilapalvelun hallinnoimia kiinteistöjä (mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kohteet, toimisto- ja kulttuurirakennukset). Kiinteistönhoitopalveluihin sisältyvät:

5 P: - kiinteistönhoito- ja huolto

5 P: - kiinteistövalvomopalvelut

5 P: - ulkoalueiden hoito

5 P: - käyttäjäpalvelut erikseen määritellyissä rakennuksissa.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-02

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoitus toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella ja kahdenvälisin suullisin vuoropuheluin. Sähköinen kysely avautuu seuraavasta linkistä. Linkki kannattaa kopioida selaimen osoiteriville. Mikäli linkki avaudu, niin sen saa pyytämällä sähköpostista hankinnat@jyvaskyla.fi. Vastaukset tulee antaa viimeistään 15.11.2019 klo 14:00. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHDqyJ9Bm5_tJi1uopogOyhxURFc1TjVJOTlCMU1KSkVPU1VZSjZGSFVaVC4u

L: 4 --- key: (P)   value: Hankintayksikkö kutsuu kyselyyn vastanneita tai muita tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan markkinatoimijoita kahdenvälisiin suullisiin vuoropuheluihin. Hankintayksikkö voi tarvittaessa rajata vuoropuheluun kutsuttavien yritysten määrää oman harkintansa mukaan. Suulliset vuoropuhelut pidetään 29.11. Valituille yrityksille lähetetään erikseen kutsu ja tarkemmat ohjeet viikolla 47.

L: 4 --- key: (P)   value: Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen, eikä toisaalta vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä hankintamenettelyssä. Osallistuneille palveluntarjoajille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-31

24+1