Marktconsultatie – marktverkenning – bediening Prins Clausbrug (verwachte einddatum: 30.11.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 213-522783 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Dordrecht 32 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-05 00:00:00
Scadenza 2020-10-30 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-534112-001

1 DELETION_DATE: 20201030

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 213

2 DATE_PUB: 20191105

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 213-522783

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522783-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.dordrecht.nl

2 ORIGINAL_CPV: Bridge operating services

INFOCODE: 63712310

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191031

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с експлоатация на мостове

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Provozování mostů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drift af bro

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betrieb von Brücken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες λειτουργίας γεφυρών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bridge operating services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de operación de puentes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Silla käitamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Siltojen käyttöön liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'exploitation de ponts

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bridge operating services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge upravljanja mostom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hídüzemeltetési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di gestione ponti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiltų eksploatavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tiltu ekspluatācijas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi operazzjonali tal-pontijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Exploitatie van bruggen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie eksploatacji mostów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de exploração de pontes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de exploatare a podurilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevádzkovanie mostov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve upravljanja mostov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Dordrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brodrift

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Dordrecht

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Dordrecht

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 111720547

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Spuiboulevard 300

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Dordrecht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3311 GR

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sander Clement

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 787708008

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: contractmanagement@drechtsteden.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.dordrecht.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – marktverkenning – bediening Prins Clausbrug (verwachte einddatum: 30.11.2019)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 190123GDD

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De Prins Clausbrug is een brug over het Wantij voor voetgangers en fietsers en vormt de verbinding tussen het Noorderhoofd en Stadswerven te Dordrecht. De nieuw te bouwen brug wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd. De Prins Clausbrug heeft een beweegbaar deel wat lokaal bediend kan worden vanuit de brugkelder. Vanuit deze kelder is er geen zicht op de brug. De brugbediening zal via bediening op afstand gaan, volcontinu 24 uur per dag, 7 dagen per week, het jaar rond.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie de leidraad marktverkenning bediening op afstand – Prins Clausbrug ten behoeve van de gemeente Dordrecht

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Deze marktverkenning is geen formeel onderdeel van een eventueel aanbestedingsproces dat volgt na de marktverkenning. De marktverkenning en de daaruit verkregen antwoorden vormen echter wel belangrijke input voor de keuze van de te hanteren aanbestedingsvorm en dragen bij, aan het opstellen van een duidelijke vraagstelling in een aanbestedingsdocument.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor de goede orde geven wij aan dat deze marktverkenning alleen bedoeld is als een vrijblijvend verkennend onderzoek om de potentiele markt en technische mogelijkheden in beeld te krijgen. Het is niet bedoeld om een preselectie van potentiele partijen te maken, mocht de gemeente kiezen om 1 of meer onderdelen onderhands aan te besteden. Verder wordt er geen vergoeding van eventuele kosten m.b.t. de deelname hieraan uitgekeerd.

L: 4 --- key: (P)   value: Wij stellen uw deelname op prijs. U bent niet verplicht uw medewerking te verlenen of (alle) vragen te beantwoorden. De marktverkenning is voor betrokkenen vrijblijvend.

L: 4 --- key: (P)   value: De vragen en de daarop gegeven antwoorden laten onverlet dat de gemeente ervoor kan kiezen om in een eventuele aanbestedingsprocedure e.e.a. op andere wijze in te richten. De gemeente is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktverkenning. Daarnaast dient u de eventuele gegevens die door de gemeente aan de hand van deze marktverkenning worden verstrekt uitsluitend als indicatief te beschouwen omdat deze dientengevolge nog kunnen wijzigen. Derhalve kunnen aan dergelijke gegevens geen rechten worden ontleend.

L: 4 --- key: (P)   value: In het voorliggende document is de vraagstelling nader uitgewerkt zodat de hieraan deelnemende partijen deze schriftelijk kunnen beantwoorden. In bijlage 2 is hiertoe een vragenlijst bijgevoegd. Daarnaast wil de gemeente graag in gesprek met deelnemende partijen die interesse hebben om deze dienstverlening te leveren. Hiervoor zal de gemeente een aantal deelnemende partijen (maximaal 5, ieder afzonderlijk) uitnodigen voor een gesprek om de vragen en antwoorden te bespreken en nader toe te lichten. De gemeente behoudt zich daarbij het recht voor om niet alle deelnemers voor dit gesprek uit te nodigen.

L: 4 --- key: (P)   value: De gesprekken worden gehouden op 25.11.2019 en/of 26.11.2019, waarvoor in overleg met u een passende datum en tijdstip zal worden gepland. De duur is ca. 1 tot 1,5 uur. De gesprekken vinden plaats op het stadskantoor van de gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, te Dordrecht.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-31

35+1