Tietopyyntö kutsu markkinavuoropuheluun: Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 214-525482 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Finrail Oy 1 info
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-06 00:00:00
Scadenza 2020-11-04 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-539933-001

1 DELETION_DATE: 20201104

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 214

2 DATE_PUB: 20191106

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 214-525482

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525482-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.tmfg.fi

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Railways traffic-control equipment

INFOCODE: 34632000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191105

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Finrail Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Finrail Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2512095-7

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Palkkatilanportti 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00240

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 504384809

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankinnat@tmfg.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tmfg.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: liikenne, liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö kutsu markkinavuoropuheluun: Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta koskien 27.11.2019 klo 12:00–15:00 järjestettävää infotilaisuutta/markkinavuoropuhelua. Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä on elinkaarensa osalta teknisen uudistuksen tarpeessa. Sama ohjausjärjestelmä on käytössä myös osassa Tampereen ohjauskeskuksen ohjausalueita. Hankintayksikkö tulee alustavien suunnitelmien mukaan kilpailuttamaan Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uudelleenrakentamisen lähivuosien aikana. Uuden kauko-ohjausjärjestelmän on tarkoitus mahdollistaa paikkariippumaton ja dynaaminen ohjaustyö, työn tehokkaampi hoitaminen, sekä automaation laajempi käyttö Pohjois-Suomen rautatieliikenteenohjausalueella. Ohjausjärjestelmä on tarkoitus yhdistää asetinlaite-, kauko-ohjaus- ja tietojärjestelmiin, jonka lisäksi siinä tulee olla rajapinta muihin rautatieliikenteenohjauksen hallintajärjestelmiin.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Hankinnan kohteen kuvauksen määrittelytyö on suunniteltu aloitettavaksi lähiaikoina. Tilaaja on päättänyt toteuttaa järjestelmätoimittajille markkinavuoropuhelun aiheeseen liittyen. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on saada lisätietoa nimenomaan uusista ja innovatiivisista tavoista tuottaa kuvauksen mukaista palvelua sekä selvittää, millä aikataululla kuvauksen mukainen palvelu olisi toteutettavissa huomioiden toimittajien resurssit. Tilaisuus painottuu liikenteenohjausjärjestelmiin ja keväällä 2020 järjestetään mahdollisesti toinen, syvemmän tason markkinavuoropuhelu.Tällä ilmoituksella pyritään tavoittamaan laajasti palvelun tuottamisesta mahdollisesti kiinnostuneet toimittajat.

4 INFO_ADD

5 P: Tilaisuus järjestetään osoitteessa Palkkatilanportti 1, 00240, Helsinki. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa tilaisuuteen ja osallistuvien henkilöiden arvioidun lukumäärän sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@tmfg.fi päivämäärään 20.11.2019 mennessä.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-06-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät ole edellytys tai este kilpailutukseen osallistumiselle eivätkä sido ketään. Vuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Yhteinen tilaisuus kestää noin klo 12:00–13:00 ja tämän jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin hankintayksikön harkinnan mukaan. Aikaa on varattu klo 15:00 asti. Hankintayksikkö voi tarvittaessa oman harkintansa perusteella lähettää markkinavuoropuheluun osallistuneille vielä erillisen palautteen antamismahdollisuuden esimerkiksi Webropolilla tai muulla vastaavalla tavalla tilaisuuden jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittaudutaan markkinavuoropuheluun. Vastaaminen ja palautteen antaminen on vapaaehtoista eikä sido vastaajaa ja palautteen antajaa. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä tai muita hankintamenettelyssä mukana olevia hankintayksikön asemassa olevia tahoja toteuttamaan hankintaa. Oikeusperuste: Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat).

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-05

36+1