Verkko-oppimisympäristö

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 216-530191 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Turun ammattikorkeakoulu Oy 8 info
Varsinais-Suomi (FI1C1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-08 00:00:00
Scadenza 2020-11-06 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-545576-001

1 DELETION_DATE: 20201106

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 216

2 DATE_PUB: 20191108

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 216-530191

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530191-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.turkuamk.fi

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Industry specific software development services

INFOCODE: 72212100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191107

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Турку

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Turu

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT services: consulting, software development, Internet and support

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Åbo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Turun ammattikorkeakoulu Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Turun ammattikorkeakoulu Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2528160-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Joukahaisenkatu 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Turku

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 294444266

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kilpailutus@hansel.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.turkuamk.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: ammattikorkeakoulu

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Verkko-oppimisympäristö

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Turun ammattikorkeakoulu on suunnittelemassa ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitetun verkko-oppimisympäristön sekä siihen liittyvien tuki- ja ylläpitopalveluiden hankintaa. Tarkoituksena on hankkia palvelu ohjelmistopalveluna (SaaS).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Turun ammattikorkeakoulu on suunnittelemassa ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitetun verkko-oppimisympäristön sekä siihen liittyvien tuki- ja ylläpitopalveluiden hankintaa. Alustavan suunnitelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa palvelun käyttäjiksi tulisivat seuraavat ensimmäisen vuoden opiskelija sekä henkilökunta. Seuraavina vuosina palvelu laajentuu uusille ja nykyisille opiskelijoille. Palvelussa on tarkoitus julkaista mm. kursseja ja työstää niihin liittyviä tehtäviä.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-29

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 15.11.2019 kello 12:00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Sähköpostin otsikkokenttään tulee ilmoittaa viitteeksi: Turun AMK, verkko-oppimisympäristö, tietopyyntö. Kiinnostuneille tarjoajille tullaan järjestämään mahdollisuus tutustua ja kommentoida alustavaan tarjouspyyntöön. Kommentointi tulee tapahtumaan sähköisesti eli kiinnostuneille toimittajille lähetetään sähköpostilla alustava tarjouspyyntö ja kommentointiohjeet. Alustava ajankohta tulee olemaan marraskuun puolen välin jälkeen.

L: 4 --- key: (P)   value: Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-07

31+1