Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluuun: Jämijärven kunnan sivistystoimen suunnittelu ja rakentaminen

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 222-543412 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Jämijärven kunta 4 info
Satakunta (FI196) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Satakunta (FI196) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-18 00:00:00
Scadenza 2020-11-13 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-557576-001

1 DELETION_DATE: 20201113

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 222

2 DATE_PUB: 20191118

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 222-543412

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543412-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: www.jamijarvi.fi

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191114

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Jämijärvi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Jämijärven kunta

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Jämijärven kunta

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0133127-4

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Peijarintie 5 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jämijärvi

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 38800

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Markus Ojakoski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 405094542

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: markus.ojakoski@jamijarvi.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.jamijarvi.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluuun: Jämijärven kunnan sivistystoimen suunnittelu ja rakentaminen

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on käynnistää markkinavuoropuhelu liittyen Jämijärvelle toteutettavaan koulu- ja päiväkotihankkeeseen. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa kehittää hanketta ja sen toteutusmuotoa sekä hakea palautetta hankintamenettelyn toteutukseen liittyen. Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Jämijärvi (K181)

4 SHORT_DESCR

5 P: Hankeen lähtökohtana on rakentaa uusi koulu ja päiväkotirakennus. Uudisrakennuksen hyötyneliömetrimäärä on teoreettisen tilaohjelman mukaan 2 667 hym. Tilaratkaisut toteutetaan siten, että ne mahdollistavat joustavasti erilaiset opetusjärjestelyt. Lähtökohtana on vuonna 2016 voimaan tullut valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma. Tilojen muunneltavuudella varmistetaan se, että ne palvelevat myös tulevien vuosikymmenien ajan uudistuvan pedagogiikan tarpeita.

FT: 2

5 P: Tilat mitoitetaan 2 päiväkotiryhmälle. 1-3 v. 21 lasta ja 3-6 v. 21 lasta; yhteensä 42 lasta. Koulun esiopetus 21 lasta, perusopetus luokat 1-6 120 oppilasta, perusopetus luokat 7-9 55 oppilasta, erityisopetus luokat 1-9 10 oppilasta; yhteensä 206 oppilasta.

5 P: Henkilöstö: päiväkoti 12, koulu 24 ja ruokapalvelu, kiinteistöhoito ja siivous 4,5. Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi syksyllä 2020, ja niiden on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

4 INFO_ADD

5 P: Markkinavuoropuhelu:

5 P: Toimijoiden tulee etukäteen tutustua markkinavuoropuheluaineistoon ja pyytää ne osoitteessa: markus.ojakoski@jamijarvi.fi

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-15

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuheluun osallistujat (max 6 kpl) valitaan toimijan aiemman, hankkeen kannalta, relevantin kokemuksen perusteella. Ilmoittautujan tulee olla rakennusliike tai talotehdas, jonka edellisen tilikauden liikevaihto on ollut vähintään 5 000 000 EUR ja jolla on edellisen 5 vuoden ajalta vähintään 1 referenssi vähintään 2 500 brm:n koulun ja vähintään 1 referenssi vähintään 600 brm:n päiväkodin rakentamisesta. Lisäksi KVR tai muulla yhteistoiminnallisella mallilla toteutetut hankkeet katsotaan eduksi.

5 FT: 2

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: Vuoropuheluun kutsuttavien toimijoiden valinta perustuu hankintayksikön arvioon esitettyjen referenssien oleellisuudesta hankkeen kannalta. Vuoropuhelu käydään kahdenkeskisenä neuvotteluna rakentajan ja tilaajan välillä. Halukkaita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan vuoropuheluun 2.12.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen markus.ojakoski@jamijarvi.fi. Toimijoita pyydetään ilmoittamaan yrityksen nimi ja yhteyshenkilön tiedot, tiedot referensseistä (ks. vaatimukset).

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-14

37+1