19005-JK-FO Marktconsultatie 'MFP's'

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 223-546279 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice nv Waterleiding Maatschappij Limburg 1 info
Limburg (NL) (NL42) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Limburg (NL) (NL42) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-19 00:00:00
Scadenza 2020-11-14 00:00:00
Valori 1.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-561182-001

1 DELETION_DATE: 20201114

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 223

2 DATE_PUB: 20191119

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 223-546279

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546279-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.wml.nl

2 ORIGINAL_CPV: Reproduction equipment

INFOCODE: 30121300

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191115

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за репродуциране

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rozmnožovací zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til mangfoldiggørelse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproduktionsgeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproduction equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo de reproducción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproduktsiooniseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäljennyslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel de reproduction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproduction equipment

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za reproduciranje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sokszorosítóberendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Attrezzatura per riproduzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atgaminimo įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproducēšanas iekārtas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat tar-riproduzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproductiemachines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do powielania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento para reprodução

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament de reproducere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zariadenia na reprodukciu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oprema za reprodukcijo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Maastricht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reproutrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: nv Waterleiding Maatschappij Limburg

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: nv Waterleiding Maatschappij Limburg

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Limburglaan 25

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Maastricht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 6229 GA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: j.kerstges@wml.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.wml.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Nutsbedrijf

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Water

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 19005-JK-FO Marktconsultatie 'MFP's'

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Nv Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) maakt bij deze 'Marktconsultatie voor de aanschaf/lease van MFP's', gebruik van elektronische aanbestedingsmiddelen, hierna te noemen 'aanbestedingsplatform'.

L: 4 --- key: (P)   value: Dit voorportaal wordt gebruikt om gegadigden de gelegenheid te bieden zich in te schrijven voor deelname aan de marktconsultatie. Dit kunt u doen door uw e-mailadres in te voeren in het blokje inschrijven. U wordt dan door de aanmeldprocedure geleid. Nadere informatie over de inhoud van deze aanbesteding kunt u vinden nadat u zich heeft ingeschreven. Voor vragen over het gebruik van het aanbestedingsplatform kunt u terecht bij de helpdesk van NegometrixPortal. Deze is te bereiken op kantooruren via +31 0852084666 of servicedesk@negometrix.com

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Voor u ligt de marktconsultatie voor de aanschaf/lease van MFP's ten behoeve van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).

5 P: De hoofddoelstelling van deze marktconsultatie is: 'Vaststellen op welke wijze WML de mogelijkheden en onmogelijkheden in de huidige markt van MFP’s optimaal kan laten aansluiten op haar behoefte teneinde haar organisatie optimaal te kunnen faciliteren'.

4 INFO_ADD

5 P: We zien uw reactie op onze marktconsultatie graag tegemoet via onze website NegometrixPortal, welke te benaderen is via de link op TenderNed. Aan deze marktconsultatie is in het NegometrixPortal een vragenronde toegevoegd.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: We zien uw reactie op onze marktconsultatie graag tegemoet via onze website NegometrixPortal, welke te benaderen is via de link op TenderNed. Aan deze marktconsultatie is in het NegometrixPortal een vragenronde toegevoegd.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-15

29+1