Markkinakartoitus: Aikuisten sydän-kuntoutuskurssien palveluntuottajille

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 227-557156 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Kansaneläkelaitos 33 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Protezione sociale
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-25 00:00:00
Scadenza 2020-11-21 00:00:00

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-572638-001

1 DELETION_DATE: 20201121

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 227

2 DATE_PUB: 20191125

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 227-557156

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557156-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kela.fi

2 ORIGINAL_CPV: Health and social work services

INFOCODE: 85000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191122

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Social protection

INFOCODE: B

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на здравеопазването и социалните дейности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotní a sociální péče

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de salud y asistencia social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de santé et services sociaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health and social work services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari e di assistenza sociale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības un sociālie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi dwar saħħa ta' xogħol soċjali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de saúde e acção social

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícka a sociálna pomoc

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hälso- och sjukvård samt socialvård

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Kansaneläkelaitos

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Kansaneläkelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0246246-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nordenskiöldinkatu 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00250

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kuntoutushankinnat@kela.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kela.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoitus: Aikuisten sydän-kuntoutuskurssien palveluntuottajille

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä on kutsu aikuisten sydän-kuntoutuskurssien markkinakartoitukseen. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä markkinakartoitukseen osallistuminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään rekisteröitymismenettelyyn osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia, vaan markkinakartoitus on osa tulevan rekisteröitymismenettelykokeilua.

L: 4 --- key: (P)   value: Sydän-kuntoutuskurssit ovat ryhmämuotoista moniammatillista kuntoutusta sydänsairautta sairastaville aikuisille.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoituksella hankitaan lisätietoja aikuisten sydän-kuntoutuskurssien rekisteröitymismenettelykokeiluun mm. palveluntuottajista, kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista sekä kuntoutuksen kustannuksista.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinakartoituksessa saatujen tietojen avulla Kela arvioi aikuisten sydän-kuntoutuskurssien toteuttamista ja siitä maksettavia kustannuksia rekisteröitymismenettelykokeilussa.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Sydän-kuntoutuskurssit ovat ryhmämuotoista moniammatillista kuntoutusta sydänsairautta sairastaville aikuisille.

5 P: Pyydämme kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan aikuisten sydän-kuntoutuskurssien markkinakartoitukseen 29.11.2019 klo 10:00 mennessä.

5 P: Ilmoittautuminen lähetetään sähköpostilla kuntoutushankinnat@kela.fi. Sähköpostin otsikkoon pyydämme kirjoittamaan Aikuisten sydän-kuntoutuskurssien markkinakartoitus.

5 P: Sähköpostissa ilmoitetaan yrityksen nimi ja sekä kohdassa VI.3) ilmoitettuun keskustelutilaisuuteen osallistuvan yhden (1) henkilön nimi, hänen sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa, sekä osallistuuko ilmoitettu henkilö keskusteluun 10.1.2020 (12:00-13:00 tai 14:00-15:00) vai 13.1.2020 (12:00-13:00 tai 14:00-15:00) tai käykö hänelle molemmat päivät.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoa aikuisten sydän-kuntoutuskurssien toteuttamisesta sekä kysymyksiä kuntoutuksen toteuttamiseen ja rekisteröitymismenettelykokeiluun liittyen.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän lisäksi kutsumme ilmoittautuneet vielä keskustelutilaisuuteen, joka toteutetaan Skypellä viikoilla 2-3 (10.1.2020 ja 13.1.2020).

L: 4 --- key: (P)   value: Lähetämme kutsut keskustelutilaisuuteen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olemme saaneet ilmoittautuneilta pyydetyt lisätiedot.

L: 4 --- key: (P)   value: Kela ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-22

43+1