Merenmittausohjelma 2020-2024

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 227-557159 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Liikenne- ja viestintävirasto 7 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio nazionale o federale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-25 00:00:00
Scadenza 2020-11-21 00:00:00
Valori 25˙000˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-572645-001

1 DELETION_DATE: 20201121

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 227

2 DATE_PUB: 20191125

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 227-557159

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557159-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.traficom.fi

2 ORIGINAL_CPV: Hydrographic surveying services

INFOCODE: 71353100

2 ORIGINAL_CPV: Bathymetric surveys services

INFOCODE: 71351923

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 25000000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191122

2 AA_AUTHORITY_TYPE: National or federal Agency/Office

INFOCODE: N

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Хидрографски методи и заснемане

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografický průzkum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografiske målinger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografische Untersuchungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες υδρογραφικής αποτύπωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrographic surveying services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de estudios hidrográficos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hüdrograafilised mõõdistusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Merenmittauspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de levés hydrographiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrographic surveying services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge hidrometrijskog ispitivanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hidrográfiai felmérési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di prospezione idrografica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hidrografinio tyrinėjimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hidrogrāfiskās izpētes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' stħarriġ idrografiku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografisch onderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi badania hydrograficznego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de levantamento hidrográfico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de analiză hidrografică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografický prieskum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve hidrografskih raziskav

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hydrografiska mätningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Liikenne- ja viestintävirasto

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Liikenne- ja viestintävirasto

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2924753-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kumpulantie 9

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00520

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Seppo Mäkinen

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 295345000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: merenmittaus@traficom.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 295345095

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.traficom.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: liikenne

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Merenmittausohjelma 2020-2024

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: TRAFICOM / 187300 / 05.01.25.00 / 2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Merenmittausohjelma 2020-2024 on koottu viranomaisten ja asiakkaiden tarpeista (mm. merikartoituksen asiakastyytyväisyyskysely veneilylle) ja sen avulla koordinoidaan merenmittauspalveluhankintojen toteutus kustannustehokkaasti ja yhteiskunnan kokonaistarpeet huomioiden. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Merikartoituksen muiden toimijoiden ja Väyläviraston Vesiväylänpidon Meriväylät- ja Sisävesiväylät yksiköiden sekä Merivoimien kanssa. Ohjelman toteutuksen tuloksena saadaan syvyystietorekisteriin peittäviä merenmittaustietoja Suomen aluevesiltä. Ohjelman pohjalta tehdään vuosittainen merenmittaussuunnitelma, jossa kuvataan uudet ja jatkuvat merenmittaustyöt. Liikenne- ja viestintävirasto kilpailuttaa merenmittaustyöt tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja ajanjaksoille.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 25000000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Suomen vesialueet, sekä merialueilla, että sisävesillä.

4 SHORT_DESCR

5 P: Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III -alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km ja sisävesillä 6 600 km. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700–1 000 km vuodessa.

FT: 2

FT: 2

FT: 2

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 25000000.00

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-10

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III -alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km ja sisävesillä 6 600 km. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700–1 000 km vuodessa.

5 FT: 2

5 FT: 2

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluu tarkastaa valtakunnan merirajapisteiden peruspisteet 30 vuoden välein. Peruspisteiden tarkastustyö aloitetaan valmistelevilla töillä jo 2019, ja tulosten on oltava valmiita viimeistään 2024 vuoden lopussa.

L: 4 --- key: (P)   value: Merenmittausohjelma 2020-2024 liiteasiakirja sisältää epävirallisen englanninkielisen käännöksen. Koska tähän ennakkoilmoitukseen ei saa liittää asiakirjoja, Merenmittausohjelma 2020-2024 asiakirjan voi tilata sähköpostilla osoitteesta merenmittaus@traficom.fi

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-22

36+1