EHRM

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 230-563646 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Provincie Groningen 48 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-28 00:00:00
Scadenza 2020-11-25 00:00:00
Informazioni collegate
  • 2019/S 236-578790 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 247-609339 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-578359-001

1 DELETION_DATE: 20201125

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 230

2 DATE_PUB: 20191128

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 230-563646

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563646-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.provinciegroningen.nl

2 ORIGINAL_CPV: Software package and information systems

INFOCODE: 48000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191126

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Гронинген

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерни пакети и информационни системи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Balíky programů a informační systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programpakker og informationssystemer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwarepaket und Informationssysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Γκρόνινγκεν

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paquetes de software y sistemas de información

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvarapaketid ja infosüsteemid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Groningue

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Logiciels et systèmes d'information

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software package and information systems

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi i informacijski sustavi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Groninga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacchetti software e sistemi di informazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Groningenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Groningena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software en informatiesystemen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacotes de software e sistemas de informação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pachete software şi sisteme informatice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softvérové balíky a informačné systémy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paketi in informacijski sistemi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Groningen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programvara och informationssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Provincie Groningen

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Provincie Groningen

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 01182023

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Sint Jansstraat 4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Groningen

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9712 JN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Kenneth Graventein

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 503164616

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: K.Graventein@provinciegroningen.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.provinciegroningen.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138736

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: EHRM

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De provincie Groningen is volop in beweging, of het nu om de gaswinning en de aardbevingen gaat of over de energietransitie en het stimuleren van de economie en werkgelegenheid. Een belangrijke sleutel voor succes ligt bij de inzet van onze medewerkers. Dat vraagt om meer flexibiliteit, opgave gestuurd werken, talentontwikkeling en -management, etc. In een omgeving waar verantwoording afleggen over inzet van (schaarse) mensen en middelen hoog in het vaandel staat, betekent dat veel voor met name de interne bedrijfsvoering. Belangrijk daarbij is dat we beschikken over de juiste tooling en dat we natuurlijk gebruik maken van alle best practices die er zijn.

L: 4 --- key: (P)   value: Doelstelling van dit project moet zijn dat we komen tot een flexibele, doch betrouwbare personeelsregistratie die de (maandelijks) verloning juist uit kan voeren, maar vooral op ieder moment inzicht kan geven in de actuele stand van het personeelsbestand, niet alleen in kwantiteiten, maar vooral ook in kwaliteiten.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P

4 SHORT_DESCR

5 P: Het beoogde resultaat van deze aanbesteding is een op professionele en effectieve wijze afgesloten overeenkomst met een opdrachtnemer die heeft aangetoond expert te zijn voor het leveren, implementeren van een e-HRM systeem binnen de provincie Groningen alsmede de bijbehorende werkzaamheden, waarbij de projectdoelstellingen worden gerealiseerd binnen het budget en de planning, conform de vraagscope, voor de overeengekomen kwaliteit en binnen de gestelde randvoorwaarden. De totale initiële contractperiode (fase 1 en 2) bedraagt vijf (5) jaar, met de eenzijdige optie voor opdrachtgever de overeenkomst tien (10) maal met één (1) jaar te verlengen.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-12

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-26

42+1