Marktconsultatie – AI 2019-0706 marktconsultatie boomanalyses (verwachte einddatum: 6.12.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 230-564283 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 269 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-28 00:00:00
Scadenza 2020-11-24 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-576777-001

1 DELETION_DATE: 20201124

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 230

2 DATE_PUB: 20191128

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 230-564283

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564283-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

2 ORIGINAL_CPV: Tree-maintenance services

INFOCODE: 77211500

2 ORIGINAL_CPV: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

INFOCODE: 77000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191125

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Амстердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по окастряне на дървета

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Péče o lesní porost

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pleje af træer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Baumpflege

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Άμστερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tree-maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de mantenimiento de árboles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puuhooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Puiden hoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'élagage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amstardam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tree-maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge održavanja drveća

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amszterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Faápolási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di manutenzione alberi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medžių priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Audzes uzturēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-manutenzjoni tas-siġar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderhouden van bomen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi pielęgnacji drzew

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amesterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de manutenção de árvores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de elagaj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba stromov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve vzdrževanja dreves

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trädvård

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 12034981

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Weesperstraat 430

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amsterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1018 DN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Aanbestedingsteam Amsterdam

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 630475883

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoopfysiek@amsterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – AI 2019-0706 marktconsultatie boomanalyses (verwachte einddatum: 6.12.2019)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: AI 2019-0706

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De gemeente Amsterdam is voornemens om in januari 2020 een Europese openbare aanbesteding te publiceren voor het uitvoeren van 3 verschillende boomanalyses binnen 1 raamcontract. De verschillende boomanalyses zijn:

L: 4 --- key: (P)   value: — Bomen Effect Rapportages (BEA),

L: 4 --- key: (P)   value: — taxaties (boomwaarde berekening),

L: 4 --- key: (P)   value: — kap aanvragen (van initiatie tot het hebben van vergunning).

L: 4 --- key: (P)   value: Als voorbereiding hierop leggen wij u graag een aantal vragen voor en stellen het zeer op prijs als u deze uiterlijk 6.12.2019 zou willen beantwoorden. Dit helpt ons om onze ideeën te toetsen, de inkoopstrategie aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de markt en een passend contract op te stellen.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Amsterdam

4 SHORT_DESCR

5 P: De marktconsultatie is geheel schriftelijk en alleen op TenderNed gepubliceerd. De gemeente Amsterdam heeft een aantal vragen geformuleerd, zie de vragenlijst. Aan de deelnemers van de marktconsultatie wordt gevraagd de vragen te beantwoorden en het ingevulde document te versturen via de berichtenmodule van TenderNed.

5 P: Na afloop van de marktconsultatie maakt de gemeente Amsterdam een eindverslag dat op TenderNed wordt gepubliceerd. Het eindverslag is geanonimiseerd en bevat een weergave van de verkregen informatie en inzichten op hoofdlijnen. Het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie voor iedereen via TenderNed beschikbaar zijn.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-25

35+1