Marktconsultatie – zelfsluitende kering Steyl-Maashoek (verwachte einddatum: 21.2.2020)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 237-580485 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Waterschap Limburg 19 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-09 00:00:00
Scadenza 2020-12-03 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-593648-001

1 DELETION_DATE: 20201203

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 237

2 DATE_PUB: 20191209

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 237-580485

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580485-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.waterschaplimburg.nl

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for water projects

INFOCODE: 45240000

2 ORIGINAL_CPV: River regulation and flood control works

INFOCODE: 45246000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191204

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodních děl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wasserbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesiehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesirakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vízi létesítmények építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione per opere idrauliche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vandens objektų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ūdens projektu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Waterbouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodných diel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na vodnih objektih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Roermond

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete för vattenprojekt

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Waterschap Limburg

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Waterschap Limburg

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 27489264

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Maria Theresialaan 99

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Roermond

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 6043 CX

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Renée Hekers

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 888890100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Inkoop@waterschaplimburg.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.waterschaplimburg.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Integraal Waterbeheer

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – zelfsluitende kering Steyl-Maashoek (verwachte einddatum: 21.2.2020)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2019-Z9325

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Middels deze vooraankondiging informeert WL u over een marktverkenning voor het project zelfsluitende kering Steyl-Maashoek die is opgebouwd in 2 delen. Gestart wordt met een plenaire bijeenkomst op 17.1.2020 (ochtend). In 2020 worden in week 4/5, 8 partijen uitgenodigd voor een individueel gesprek.

L: 4 --- key: (P)   value: Het project bevindt zich in de aanloop naar de planstudiefase. WL wil graag kennis, ervaring en advies van marktpartijen gebruiken zodat op optimale wijze de zelfsluitende kering in Steyl-Maashoek kan worden gerealiseerd. Tevens probeert WL de door de markt gewenste randvoorwaarden en uitgangspunten op te halen die voor de ontwikkeling van een zelfsluitende kering nodig zijn.

L: 4 --- key: (P)   value: Marktpartijen die willen deelnemen aan de marktverkenning kunnen zich vanaf 4.12.2019 tot uiterlijk 14.1.2020 aanmelden via de berichtentool van TenderNed. Graag vernemen wij wie (naam en achternaam) bij de marktverkenning aanwezig zijn. Zie bijlage voor meer informatie.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Marktverkenning zelfsluitende kering Steyl-Maashoek.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-02

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Het Waterschap Limburg wil graag kennis, ervaring en advies van marktpartijen gebruiken zodat op optimale wijze de zelfsluitende kering in Steyl-Maashoek kan worden gerealiseerd.

L: 4 --- key: (P)   value: De huidige kering in Steyl-Maashoek voldoet niet aan de eisen die op grond van de Waterwet gelden. De kering moet hoger en sterker worden Om bewoners van Steyl en Venlo te beschermen tegen hoogwater van de Maas start Waterschap Limburg momenteel met de planstudie om een projectplan Waterwet op te stellen voor het gedeelte Steyl-Maashoek. In Steyl-Maashoek is een voorkeursalternatief vastgesteld waarin de keuze is gemaakt voor een zelfsluitende kering. Voorwaarde voor de zelfsluitende kering is dat deze binnen de spelregels van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (sober en doelmatig) technisch gerealiseerd kan worden.

L: 4 --- key: (P)   value: De zelfsluitende kering met een lengte van ca. 200 meter en een kerende hoogte van 2,5 meter sluit aan op een nieuw te bouwen harde kering die met coupure en een keermuur aansluit op hoge grond in het zuiden. In het noorden sluit de zelfsluitende kering middels een coupure aan op de bestaande harde kering bij de Jochumhof. Onderdeel van de werkzaamheden is de herinrichting van het aan de kering gelegen plein. Hiervoor is in overleg met de omgeving een ontwerp opgesteld.

L: 4 --- key: (P)   value: Het doel van de marktverkenning is om te inventariseren welke innovaties de markt kan bieden. Tevens probeert Waterschap Limburg de door de markt gewenste randvoorwaarden en uitgangspunten op te halen die voor een zelfsluitende kering nodig zijn. Uw deelname aan deze marktverkenning wordt zeer gewaardeerd.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-04

20+1