Raamovereenkomst kunstwerken waterbeheer HHNK

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 238-582631 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 86 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-10 00:00:00
Scadenza 2020-12-04 00:00:00
Valori 1˙000˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-596183-001

1 DELETION_DATE: 20201204

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 238

2 DATE_PUB: 20191210

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 238-582631

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582631-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hhnk.nl

2 ORIGINAL_CPV: Pumping station construction work

INFOCODE: 45232152

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191205

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba přečerpávacích stanic

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af pumpestationer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Pumpstationen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pumping station construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de estaciones de bombeo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pumbajaamade ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pumppaamojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de stations de pompage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pumping station construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na crpnoj stanici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szivattyúállomás építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di stazioni di pompaggio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Siurblinių statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sūkņu stacijas celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' stazzjon ta' l-ippumpjar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van pompstation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de estação de bombagem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de staţii de pompare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na prečerpávacích staniciach

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na črpališču

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Heerhugowaard

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av pumpstation

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 58668320

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stationsplein 136

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Heerhugowaard

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1703 WC

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: J. Arends

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 725828282

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@hhnk.nl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +31 725827010

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hhnk.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Raamovereenkomst kunstwerken waterbeheer HHNK

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor een raamovereenkomst met als onderwerp leveringen, diensten en het uitvoeren van werken aan peil- en niet peilregulerende kunstwerken ten behoeve van het waterbeheer van HHNK, bestaande uit het adviseren, ontwerpen, leveren, onderhouden/uitbreiden van bestaande of het bouwen van nieuwe pompen, pompsystemen, vispassages, stuwen, vijzels en krooshekreinigers in het beheersgebied van HHNK tot een maximale waarde van 200 000,- EUR excl. btw per nadere opdracht conform de AWVODI 2018 of UAV 2012. Onder de raamovereenkomst vallen ook alle bij de uitvoering van de nadere opdrachten benodigde bouwkundige disciplines, van civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en/of besturingstechnische aard. De raamovereenkomst wordt met 1 partij aangegaan.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Aanbesteder verwacht jaarlijks ca. 100 nadere opdrachten te plaatsen met gemiddelde opdrachtwaarde per nadere opdracht van ca. 10 000 EUR à 15 000 EUR excl. btw, wat leidt tot een jaarlijkse omzet van 1 000 000 EUR tot 1 500 000 EUR. Hier kunnen door de inschrijvers geen rechten aan worden verleend.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-05

31+1