RFI planerad upphandling fritidsverksamhet House of Tensta

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 238-583833 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 1 info
Stockholms län (SE110) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Stockholms län (SE110) altri
Paese SV; - country: SE
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-10 00:00:00
Scadenza 2020-12-05 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-599531-001

1 DELETION_DATE: 20201205

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 238

2 DATE_PUB: 20191210

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 238-583833

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583833-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.stockholm.se

2 ORIGINAL_CPV: Children animation services

INFOCODE: 92331210

2 ORIGINAL_CPV: Social work and related services

INFOCODE: 85300000

2 ORIGINAL_CPV: Social work services without accommodation

INFOCODE: 85312000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191206

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с организацията и провеждането на забавления за деца

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dětské animační programy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenester i forbindelse med underholdning af børn

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kinderanimation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Children animation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de animación para niños

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laste joonisfilmide teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lastenanimaatiopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'animation pour enfants

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Children animation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge povezane sa zabavom djece

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gyermekanimációs szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di animazione per bambini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bērnu pasākumu organizēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi għall-animazzjoni għat-tfal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor kinderanimatie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi animacji dla dzieci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de entretenimento de crianças

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de animaţie pentru copii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Animačné služby pre deti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve, povezane z zabavo otrok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Spånga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fritidsledning för barn

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-0142

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Fagerstagatan 13-15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Spånga

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 163 04

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Bengt Thegenholm

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bengt.thegenholm@stockholm.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.stockholm.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: RFI planerad upphandling fritidsverksamhet House of Tensta

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 19/4

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Fritidsgården House of Tensta utgör en del av den verksamhet som bedrivs i Blå Huset. Blå Husets adress är Tenstagången 8 och House of Tensta drivs för närvarande, sedan den 1 februari 2013, på entreprenad av Stockholms Stadsmission. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 januari 2021.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Fritidsgården House of Tensta utgör en del av den verksamhet som bedrivs i Blå Huset.

5 P: Blå Husets adress är Tenstagången 8 och House of Tensta drivs för närvarande, sedan den 1 februari 2013, på entreprenad av Stockholms Stadsmission. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 januari 2021.

5 P: Syftet med denna förfrågan är att intressera anbudsgivare till kommande anbudsgivning, utgöra underlag för beställaren att utveckla förutsättningarna att upphandla och teckna avtal med en organisation som fortsatt driver fritidsverksamheten för barn och unga i Spånga-Tensta med hög kvalitet men också att öppna för en dialog inför kommande upphandling och därigenom ett bra och anpassat underlag för uppdraget.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Länk till dokument:

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyckhbvre&GoTo=Docs

L: 4 --- key: (P)   value: Länk för att svara på RFI:n

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyckhbvre&GoTo=Tender

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afyckhbvre

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-06

32+1