Marktconsultatie – marktbijeenkomst 'Living Lab Monitoring en Sensoring' gemeente Amsterdam (verwachte einddatum: 31.12.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 239-586549 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 269 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-11 00:00:00
Scadenza 2020-12-05 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-598496-001

1 DELETION_DATE: 20201205

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 239

2 DATE_PUB: 20191211

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 239-586549

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586549-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services for the construction of civil engineering works

INFOCODE: 71322000

2 ORIGINAL_CPV: Monitoring and control services

INFOCODE: 71700000

2 ORIGINAL_CPV: Sensors

INFOCODE: 35125100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191206

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Амстердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги в строителството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko-inženýrské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Άμστερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de ingeniería

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööripalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'ingénierie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amstardam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amszterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ingegneria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening door ingenieurs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amesterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de engenharia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inginerie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženirske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 12034981

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Weesperstraat 430

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amsterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1018 DN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Aanbestedingsteam Amsterdam

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 202511111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoopfysiek@amsterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – marktbijeenkomst 'Living Lab Monitoring en Sensoring' gemeente Amsterdam (verwachte einddatum: 31.12.2019)

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Marktbijeenkomst 'Living Lab Monitoring en Sensoring' gemeente Amsterdam. Het 'Living Lab' vindt plaats bij het AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) op maandag 14.10.2019, van 13:00 tot 17:00. Het AMS is gevestigd in gebouw 027W aan de Kattenburgstraat 5, te Amsterdam. Dit is op het voormalige marineterrein dat wordt ingericht als innovatiedistrict.

L: 4 --- key: (P)   value: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar markteninkoopbk@amsterdam.nl en aan te geven met hoeveel personen u komt. Ook indien u zich op de kennismarkt wel presenteren en/of een techniek wenst te demonstreren dient u gebruik te maken van bovenstaand emailadres en dit expliciet te vermelden. In dat geval ontvangen wij graag voor vrijdag 4.10.2019 bericht. In beide gevallen u per email een definitieve bevestiging van uw aanmelding.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Groot-Amsterdam

4 SHORT_DESCR

5 P: Programma bruggen en kademuren.

5 P: De opgave om de bruggen en kademuren in Amsterdam te herstellen is fors. Tot de scope van het Programma Bruggen en Kademuren behoren 200 km gefundeerde kademuren en 850 verkeersbruggen. Er is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud en op onderdelen van het areaal van onveiligheid indien de belasting van verkeer en gebruik van bruggen en kademuren niet wordt beperkt.

5 P: Vanuit het Programma Bruggen en Kademuren vindt de coördinatie en programmering plaats van alle (lopende en nog op te starten) onderzoeken en monitoringstrajecten, preventie- en interventiemaatregelen en vernieuwingsprojecten, maar ook van de (lopende en nog op te starten) innovatieprogramma’s en beleidsmaatregelen. Vanuit het programma worden diverse 'Living Labs' gestart. Een 'Living Lab' bestaat uit gerelateerde onderzoeksvragen rondom een specifiek thema. Vanuit het 'Living Lab' worden field labs georganiseerd waarin nieuwe oplossingen in het veld getest worden. Wanneer een field lab succesvol is, wordt opschaling voorbereid voor toepassing in het reguliere programma. Voor het Programma Bruggen en Kademuren worden 4 living labs gestart, namelijk toetsing, levensduurverlenging, vernieuwing en monitoring en sensoring. Deze publicatie betreft de aankondiging van de verdiepingsbijeenkomst van het 'Living Lab Monitoring en Sensoring'.

5 P: Doel 'Living Lab Monitoring en Sensoring': het 'Living Lab' heeft tot doel om nieuwe, innovatieve technieken voor monitoring en sensoring te testen en te toetsen om waar mogelijk in de toekomst toe te passen binnen het programma. De doelgroep voor het 'Living Lab' zijn aannemers, advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en kennisinstellingen. De bijeenkomst van 14.10.2019 is een vervolg op de marktinformatiebijeenkomst van het Programma Bruggen en Kademuren. Het onderwerp zal zich derhalve concentreren op monitoring en sensoring gericht op de programmaspecifieke opgave. Bij het aanmelden voor de bijeenkomst verzoeken we u om rekenschap te geven van dit specifieke thema.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-06

25+1