Tietopyyntö: Uusi opetuskäyttöön sopiva harvesteri

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 240-588376 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Etelä-Savon Koulutus Oy 9 info
Etelä-Savo (FI1D1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Etelä-Savo (FI1D1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-12 00:00:00
Scadenza 2020-12-10 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-605963-001

1 DELETION_DATE: 20201210

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 240

2 DATE_PUB: 20191212

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 240-588376

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588376-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.esedu.fi/

2 ORIGINAL_CPV: Specialist agricultural or forestry machinery

INFOCODE: 16600000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191211

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Микели

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maschinen für besondere land- oder forstwirtschaftliche Zwecke

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialist agricultural or forestry machinery

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maquinaria agrícola o forestal especializada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Spetsiaalsed põllu- või metsatöömasinad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maa- tai metsätaloudessa käytettävät erikoiskoneet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Machines spécialisées à usage agricole ou sylvicole

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialist agricultural or forestry machinery

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Mikelis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Mikeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specializētā lauksaimniecības vai mežkopības tehnika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Makkinarju speċjalizzat għall-agrikoltura u l-foresterija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Speciale machines voor de landbouw of bosbouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Máquinas especializadas para a agricultura ou a silvicultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utilaje agricole sau forestiere specializate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Mikkeli

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialni stroji za kmetijstvo ali gozdarstvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: S:t Michel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Etelä-Savon Koulutus Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Etelä-Savon Koulutus Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2249317-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 304

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Mikkeli

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 50101

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Esko Koivunen

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 447115632

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kirjaamo@esedu.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.esedu.fi/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: osakeyhtiö

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: Uusi opetuskäyttöön sopiva harvesteri

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto on hankkimassa metsäalan opetuskäyttöön soveltuvaa uutta harvesteria vuonna 2020.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto on hankkimassa uutta metsäalan opetuksen käyttöön soveltuvaa uutta viimeisintä laiteteknikkaa olevan harvesterin. Harvesterin tulee soveltua pääte- että harvennushakkuisiin.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-13

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on tietopyyntö.

L: 4 --- key: (P)   value: Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia. Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevasta kilpailutuksesta sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@esedu.fi. Tavoitteena on saada alan toimijoilta näkemyksiä mm. hankinnan kohteen määrittelyyn. Kommentit tai kysymykset tulevat ainoastaan hankintayksikön käyttöön. Kommentit toivotaan 18.12.2019 klo 15:00 mennessä, jotta ne ehditään huomioida kilpailutuksen valmistelussa. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan tammikuussa 2020.

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei myöskään sido Etelä-Savon Koulutus Oy:tä toteuttamaan hankintaa tietopyynnön mukaisena tai lainkaan. Tietopyynnössä ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä tietopyynnössä mainituista tiedoista. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Vuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-11

25+1