Marktconsultatie betalingsverkeer, gemeente Apeldoorn

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 242-594758 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Apeldoorn 98 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-16 00:00:00
Scadenza 2020-12-10 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-607819-001

1 DELETION_DATE: 20201210

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 242

2 DATE_PUB: 20191216

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 242-594758

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594758-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen

2 ORIGINAL_CPV: Banking services

INFOCODE: 66110000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191211

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги в областта на банковото дело

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankovnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankydelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankdienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Τραπεζικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios bancarios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pangandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pankkipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services bancaires

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banking services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankarske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi bancari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banku pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi bankarji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bankowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de banca

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii bancare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bankové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bančne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Apeldoorn

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Banktjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Apeldoorn

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Apeldoorn

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 08223882

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Marktplein 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Apeldoorn

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 7300 ES

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Linda Rus-Nijman

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 555801831

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: l.rus-nijman@apeldoorn.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138453

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie betalingsverkeer, gemeente Apeldoorn

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 138453 Negometrix

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Let op dit is géén aanbesteding! Dit betreft een uitnodiging om deel te nemen aan een marktconsultatie.

L: 4 --- key: (P)   value: Om meer inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer in de (nabije) toekomst en meer te leren van de ervaringen van de marktpartijen bij vergelijkbare opdrachten, nodigen wij u uit ons te voorzien van informatie.

L: 4 --- key: (P)   value: Deze marktconsultatie zal bestaan uit gesprekken met geïnteresseerde aanbieders.

L: 4 --- key: (P)   value: Indien u van mening bent dat uw inbreng van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Apeldoorn, dan nodigen wij u graag uit om u uiterlijk 21.1.2020 voor 10:00 uur aan te melden voor een gesprek.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Apeldoorn

4 SHORT_DESCR

5 P: Marktconsultatie betalingsverkeer.

5 P: Voor het uitvoeren van het betalingsverkeer heeft de gemeente Apeldoorn op dit moment een contract met 1 bank. Het huidige contract met de bank loopt tot en met 31.12.2020. Voor het uitvoeren van het betalingsverkeer van de gemeente Apeldoorn zijn diensten noodzakelijk daarom is het de bedoeling voor het bancair verwerken van het betalingsverkeer een nieuwe overeenkomst af sluiten.

5 P: Het aandachtsgebied bestaat uit:

5 P: — het dagelijks aanbieden van:

5 P: —— SEPA-betaalbatches. Deze batches worden aangemaakt vanuit het financiële systeem van de gemeente (CODA). Deze batches kunnen een omvang hebben van een kleine duizend posten,

5 P: —— betalingsbatches ten behoeven van het sociaal domein (uitkeringen),

5 P: —— enkelvoudige (spoed) betalingen.

5 P: — het meerdere malen per maand aanbieden van een algemene incassobatch met een omvang van een kleine honderd posten per batch,

5 P: — het maandelijks aanbieden van:

5 P: —— een betaalbatch ten behoeve van het sociaal domein (uitkeringen). Dergelijke batches kunnen een omvang hebben van ca zesduizend posten,

5 P: —— een betaalbatch voor salarisbetalingen.

5 P: — een enkele keer per jaar aanbieden van incassobatches met betrekking tot parkeren (o.a. vergunningen). Dergelijke batches kunnen een omvang hebben van ca vijfhonderd posten,

5 P: — het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van verwerkingsinformatie van zowel de betalingen als incasso’s (enkelvoudig, batch),

5 P: — de mogelijkheid tot pinnen, contactloos betalen en creditcardbetalingen bij diverse gemeentelijke onderdelen (zoals burgerzaken, ca. 100 tot 200 betalingen per dag en parkeren ca. 750 000 transacties per jaar. De verwachting is dat dit laatste de komende jaren zal afnemen).

5 P: Bij bovenstaande gemeentelijke onderdelen vinden tevens contante betalingen plaats. Bij burgerzaken wordt daartoe gewerkt met een zogenoemde betaalzuil. Bovengenoemde aantallen zijn indicatief.

4 INFO_ADD

5 P: Indien er vragen zijn ten aanzien van deze marktconsultatie dan verzoeken wij u deze te stellen via ‘vraag en antwoord’ in Negometrix. Datum planning hanteren.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-11

25+1