Marktconsultatie – aanpak verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) (verwachte einddatum: 23.1.2020)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 244-599066 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Zaanstad 51 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Zaanstreek (NL325) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-18 00:00:00
Scadenza 2020-12-12 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-612915-001

1 DELETION_DATE: 20201212

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 244

2 DATE_PUB: 20191218

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 244-599066

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599066-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zaanstad.nl

2 ORIGINAL_CPV: Engineering works and construction works

INFOCODE: 45220000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for highways, roads

INFOCODE: 45233100

2 ORIGINAL_CPV: Planting and maintenance services of green areas

INFOCODE: 77310000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

INFOCODE: 45221000

2 ORIGINAL_CPV: Road equipment

INFOCODE: 34920000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191213

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstrukční a stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørarbejder og bygværker

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insenertehnilised tööd ja ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ouvrages d'art et de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki és építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opere d'arte e strutture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos ir statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie un celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty inżynieryjne i budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de engenharia civil e construção de estruturas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de inginerie şi de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske práce a stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dela na inženirskih in visokih gradnjah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Zaandam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Zaanstad

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Zaanstad

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 49675616

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Stadhuisplein 100

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zaandam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1506 MZ

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Cheryl Stoter

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 14075

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ingenieursbureau@zaanstad.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zaanstad.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – aanpak verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) (verwachte einddatum: 23.1.2020)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 320

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Naar aanleiding van deze publicatie kunt u zich aanmelden met maximaal 2 personen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen ontvangt u mogelijk een uitnodiging. De basisinformatie over dit project is te vinden op https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/over-project

L: 4 --- key: (P)   value: Daarnaast wordt verzocht om voortijdig een aantal vragen in te zenden via Tenderned, zodat hier de nodige aandacht aan besteed kan worden gedurende de bijeenkomst op 23.1.2020.

L: 4 --- key: (P)   value: Planning marktconsultatie.

L: 4 --- key: (P)   value: Uiterste datum indienen vragen marktconsultatie 9.1.2020.

L: 4 --- key: (P)   value: Uiterlijke uitnodigingsdatum door AVANT voor gespreksrondes 16.1.2020.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: De fysieke scopewerkzaamheden zijn grofweg:

5 P: — definitief ontwerp opstellen a.d.h.v. referentieontwerp,

5 P: — onderdoorgang langzaam verkeer N516 (aansluiting A8),

5 P: — vijfhoek,

5 P: — vlinder,

5 P: — ambacht,

5 P: — opruimingswerkzaamheden,

5 P: — grondwerken,

5 P: — verleggen kabels en leidingen,

5 P: — riolering en duikers,

5 P: — verhardingen,

5 P: — wegbebakenin en markeringen,

5 P: — beplanting en bomen,

5 P: — oevervoorzieningen,

5 P: — civiele kunstwerken,

5 P: — verkeersmaatregelen,

5 P: — VRI installatie,

5 P: — openbare verlichting.

5 P: Als onderdeel van de scope dienen er voor het project de volgende hoofdprocessen te worden doorlopen resp. werkzaamheden te worden verricht:

5 P: — ontwerp en engineering,

5 P: — vergunningen, ontheffingen en toestemmingen,

5 P: — verzorgen van omgevingsmanagement,

5 P: — verzorgen van bouwcommunicatie,

5 P: — opleveren en overdragen van het werk.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-08-11

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-13

26+1