Tietopyyntö: Sytologisten luuydinvalmisteiden solumorfologian digitalisointiin ja analysointiin soveltuva laitteisto

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 245-602325 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 66 info
MANNER-SUOMI (FI1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione MANNER-SUOMI (FI1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-19 00:00:00
Scadenza 2020-12-17 00:00:00
Informazioni collegate
  • 2019/S 248-613595 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-621242-001

1 DELETION_DATE: 20201217

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 245

2 DATE_PUB: 20191219

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 245-602325

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602325-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hus.fi

2 ORIGINAL_CPV: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

INFOCODE: 38000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191218

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 1567535-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00029

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Oscar Brück

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: oscar.bruck@helsinki.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hus.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: Sytologisten luuydinvalmisteiden solumorfologian digitalisointiin ja analysointiin soveltuva laitteisto

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön kohteena on laitteisto, joka soveltuu sytologisten luuydinvalmisteiden solumorfologian digitalisointiin ja analysointiin. HUS Diagnostiikkakeskukseen (HUSLAB) kuuluvassa erikoishematologian laboratoriossa tehdään potilaiden hematologisten maligniteettien ja muiden hematologisten sairauksien diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan liittyvät luuydinnäytteiden morfologiset tutkimukset, n. 3 500–4 000 tutkimusta / vuosi. Tietopyynnön kohteena olevalla laitteistolla on tarkoitus helpottaa erikoislääkäreiden työtä siten, että 1) saapuvat näytteet voidaan luokitella kiireellisyysjärjestykseen lasien digitoinnista ja potilaasta saatavan muun tiedon avulla, 2) tunnistaa ja laskea näytteessä olevat solutyypit automaattisesti sekä 3) kehittää uusia algoritmeja diagnostiikkaan ja hoitovasteen arviointiin. Edellä kuvatun toiminnan mahdollistamiseksi laitteiston tulee täyttää kohdan II.2.4) vaatimukset.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Pk-seutu

4 SHORT_DESCR

5 P: Kohdassa II.1.4( kuvattuun tarkoitukseen soveltuakseen, laitteiston tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

5 P: – Laitteisto on suunniteltu sytologisten luuydinvalmisteiden analysointiin

5 P: – Laitteisto on saanut CE-merkinnän kliinistä käyttöä varten

5 P: – Laitteisto sisältää integroidun ohjelmiston, joka tunnistaa, rajaa ja luokittelee valkosolut alaluokittain sytologisista, MGG-värjätyistä luuydinvalmisteista

5 P: – Laitteistossa (sen mukana olevassa mikroskoopissa) tulee olla ainakin 10x ja 100x objektiivit sekä mahdollisuus 60x/63x objektiivin asentamiseen

5 P: – Mahdollisuus lasin digitoimiseen / skannaamiseen öljyimmersiolla

5 P: – Laitteisto kykenee automaattisesti valitsemaan 100x objektiivilla digitoitavat / skannattavat näytealueet

5 P: – Laitteisto on varustettu yli 100 lasin telakalla mahdollistaen yli 100 lasin skannaamisen yhdellä käynnistyksellä

5 P: – Laitteiston ohjelmistoa voidaan jatkokehittää yhteistyössä laitevalmistajan kanssa uusien, kliinistä työtä helpottavien algoritmien ja sovellusten aikaan saamiseksi.

4 INFO_ADD

5 P: HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLABin pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto sekä Kymsoten sairaanhoitopiirin alueen laboratoriotoiminta. 1.1.2020 toiminta laajenee Eksoten alueelle.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus ja tietopyyntö selvittämään markkinoilla olevia, tarkoitukseemme soveltuvia laitteistoja. Hankintayksikkö ei sitoudu tällä ilmoituksella suorittamaan hankintaa. Saatuja vastauksia käytetään suunniteltaessa hankintaa. Pyydämme soveltuvia yrityksiä ilmoittamaan kiinnostuksensa 29.12.2019 mennessä. Pyydämme yrityksiä lähettämään lyhyen kirjallisen esityksen sovelluksestaan ja sen tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Vastaukset tietopyyntöön liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla, yhteystiedot alla. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät ole julkisia. Pyydämme kuitenkin, että merkitsette vastauksen alkuun sanan LIIKESALAISUUS, mikäli annetut vastaukset sisältävät liikesalaisuuksia. Päätökset hankkeen etenemistavasta ja mahdollisen tai mahdollisten kilpailutusten järjestämisestä ja sisällöstä tehdään kartoituksen jälkeen. Emme tässä vaiheessa tule käymään keskinäisiä neuvotteluja tai vuoropuhelua, emmekä tarjoa erillistä mahdollisuutta palvelun esittelylle. Tulemme tiedottamaan kaikkia tietopyyntöömme vastanneita, mikäli kahdenkeskinen esittely tullaan järjestämään. Tietopyyntöön vastaajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta vastauksen antamisesta. Tietopyyntöön vastanneille saatetaan myöhemmässä vaiheessa varata muun muassa mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia.

L: 4 --- key: (P)   value: Yhteystiedot:

L: 4 --- key: (P)   value: Oscar Brück, oscar.bruck@helsinki.fi, puh. +358 504656874

L: 4 --- key: (P)   value: Sanna Siitonen, sanna.siitonen@hus.fi, puh. +358 504272521.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-18

17+1