Kutsu informaatio- ja markkinavuoropuhelutilaisuuteen: Paavolan kampushankkeen rakennusurakoiden toteutusmuodot ja urakkakokonaisuudet

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 248-611408 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Lahden Tilakeskus 12 info
Päijät-Häme (FI1C3) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Päijät-Häme (FI1C3) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-24 00:00:00
Scadenza 2020-12-22 00:00:00
Valori 54˙000˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-632903-001

1 DELETION_DATE: 20201222

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 248

2 DATE_PUB: 20191224

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 248-611408

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611408-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: www.lahti.fi

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 54000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191223

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Лахти

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahtis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lahden Tilakeskus

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lahden Tilakeskus

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0149669-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lahti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 15140

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Simo Lahtela, projektipäällikkö

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444163850

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tilakeskus@lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.lahti.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kutsu informaatio- ja markkinavuoropuhelutilaisuuteen: Paavolan kampushankkeen rakennusurakoiden toteutusmuodot ja urakkakokonaisuudet

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän ennakkoilmoituksen tarkoituksena on kutsua talon- ja maanrakennus- sekä talotekniikka-alan yrityksiä informaatio- ja markkinavuoropuhelutilaisuuteen liittyen Lahden keskusta-alueelle toteutettavaa Paavolan koulukampusta.

L: 4 --- key: (P)   value: Tilaisuuden tarkoituksena on informoida hankkeesta sen sisällön, laajuuden, aikataulun ja erityispiirteiden osalta sekä yhdessä potentiaalisten tarjoajien kanssa käydä avointa vuoropuhelua ja saada kannanottoja hankkeeseen sisältyvien urakoiden toteutusmuodoista ja urakkakokonaisuuksien valinnasta.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on pelkästään hankkeen ennakkoinformaatio ja markkinavuoropuhelu. Tämä ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 54000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Lahden Paavolan kaupunginosan kampuksen muodostavat nykyiset rakennukset: aikuiskoulutuskeskus Kirkkokatu 16 ja muotoiluinstituutti Kannaksenkatu 22 rakennukset sekä lukio Kannaksenkatu 20.

4 SHORT_DESCR

5 P: Hankkeen laajuutta kuvaavina tunnuslukuina mainitaan bruttoalat (noin):

5 P: Kirkkokatu 16 perusparannus 6 800 ja uudisosa 3 900

5 P: Kannaksenkatu 22 perusparannus 9 000 ja uudisosa 3 900

5 P: Kannaksenkatu 20 toiminnalliset muutokset 600

5 P: Hankkeessa Kirkkokatu 16 perusparannetaan ja sen yhteyteen rakennetaan liikunta-, keittiö- ruokasali- ja väestönsuojatilat sisältävä laajennusosa.

5 P: Kannaksenkatu 22:n vanhin eli A- osa purettiin kesällä 2019 ja sen tilalle rakennetaan uudisosa, muut osat rakennuksesta (B ja C) perusparannetaan. Kannaksenkatu 20 on peruskorjattu v. 2008 ja sille toteutetaan tässä hankkeessa vain toiminnallisia muutoksia, joista 1. vaihe toteutettiin jo kesällä 2019. Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa yhdyskäytävällä.

5 P: Kampuksella tulee valmistuessaan toimimaan lukio, peruskoulun yläluokat ja englanninkielinen alakoulu ja Wellamo-opisto.

5 P: Kampusalueen oppilasennusteiden mukainen mitoitusoppilasmäärä tulee olemaan n. 2 300.

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 54000000

4 INFO_ADD

5 P: Informaatio- ja markkinavuoropuhelutilaisuus järjestetään 22.1.2020 klo 9:00–11:30 osoitteessa Kannaksenkatu 22, 15140 Lahti.

5 P: Ilmoituksen liitteenä on saapumisohje tilaisuuden järjestämispaikkaan (Bigroom, 3. krs).

5 P: Tilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 17.01.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-22

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Lisätietoja oheisen linkin kautta: hankkeen aikataulu osakohteittain, asemapiirros ja saapumisohje.

L: 4 --- key: (P)   value: Jos linkki ei näy, niin siirrä seuraava osoite selaimesi osoiteriville.

L: 4 --- key: (P)   value: https://bem.buildercom.net/download-doc-distribution/41c70438-7f54-4455-8fb3-acca88e23ee9

L: 4 --- key: (P)   value: Varsinainen urakoiden hankintailmoituksen päivämäärän tarkentuen myöhemmin ja ilmoitus julkaistaan keväällä.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeen urakat toteutetaan vaiheittain, lähtien liikkeelle kesällä 2020 Kannaksenkatu 22:sta ja Kirkkokatu 16:n uudisosasta. Viimeisimpänä toteutetaan Kirkkokatu 16:n perusparannus. Tällä hetkellä Kannaksenkatu 22 on toteutussuunnitteluvaiheessa ja Kirkkokatu 16:ssa ollaan siirtymässä yleissuunnitteluvaiheeseen.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-23

29+1