Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών, και των υποέργων διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ., και Δ.Ε.Μ. και Τ.Υ.

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 081-193683 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 42 info
Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-25 00:00:00
Scadenza 2019-06-04 00:00:00
Valori 600˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-196869-001

1 DELETION_DATE: 20190604

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 81

2 DATE_PUB: 20190425

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 081-193683

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193683-2019:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.inedivim.gr

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.inedivim.gr

2 ORIGINAL_CPV: Administrative services of agencies

INFOCODE: 75120000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 600000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190423

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190604 17:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Атина

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на държавното управление в областта на социалната политика и туризма

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Atény

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrativní služby správních orgánů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Athen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrative tjenester ydet af organisationer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Athen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von öffentlichen Behörden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Αθήνα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Athens

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrative services of agencies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios administrativos de agencias

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Ateena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Organisatsioonide haldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Ateena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Laitosten hallinnolliset palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Athènes

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services administratifs d'agences

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: An Aithin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrative services of agencies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Atena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrativne usluge agencija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Athén

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ügynökségekkel kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi amministrativi di organismi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Atėnai

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administracinės agentūrų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Atēnas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aģentūru administratīvie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Ateni

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-amministrazzjoni ta' l-aġenziji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Athene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administratieve diensten door agentschappen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Ateny

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi administracyjne świadczone przez agencje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Atenas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços administrativos das agências

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Atena

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii administrative de agenţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Atény

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agentúrne služby verejnej správy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Atene

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Upravne storitve agencij

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Aten

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Administrativa byråtjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Idryma Neolaias kai Dia Bioy Mathisis (I.NE.DI.BI.M.)

3 --- ADDRESS   value: Acharnon 417

3 --- TOWN   value: Athina

3 --- POSTAL_CODE   value: 111 43

3 COUNTRY

3 --- PHONE   value: +30 2131314569

3 --- E_MAIL   value: tm-promitheion@inedivim.gr

3 --- FAX   value: +30 2102517292

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.inedivim.gr

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Αχαρνών 417

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 111 43

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2131314569

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tm-promitheion@inedivim.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2102517292

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.inedivim.gr

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.inedivim.gr

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: https://www.eprocurement.gov.gr/

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Αχαρνών 417

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 111 43

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tm-promitheion@inedivim.gr

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.inedivim.gr

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών, και των υποέργων διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ., και Δ.Ε.Μ. και Τ.Υ.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 621/09/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών, και των υποέργων διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ.. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού Αχαρνών 417, στην Αθήνα (NUTS EL303).

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 600000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού Αχαρνών 417, στην Αθήνα (NUTS EL303).

4 SHORT_DESCR

5 P: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών, και των υποέργων διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ.. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί της οδού Αχαρνών 417, στην Αθήνα (NUTS EL303).

5 P: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79620000-6.

5 P: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 900 00,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % (600 000,00 EUR και προαίρεση 300 000,00 EUR).

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και συγκεκριμένα, από 15.7.2019 έως 14.7.2020, ενώ εφόσον ενεργοποιηθεί η προαίρεση, προσαυξάνεται και 6 μήνες.

5 P: Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, δίδεται στο παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.

5 P: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Μεθοδολογία υλοποίησης τής σύμβασης

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Διασφάλιση ποιότητας, κατά την εκτέλεση τής σύμβασης

AC_WEIGHTING: 25

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία προσωπικού

AC_WEIGHTING: 15

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Διαδικασίες διοίκησης, κατά την εκτέλεση τής σύμβασης

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 20 %

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: 6 μήνες.

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Προαίρεση 300 000,00 EUR, για παράταση διάρκειας της σύμβασης έως 6 μήνες.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

L: 4 --- key: (P)   value: Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

L: 4 --- key: (P)   value: Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Εμπορικό Επιμελητήριο.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται —επί ποινή αποκλεισμού— να διαθέτουν:

L: 4 --- key: (P)   value: α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για κάθε χρήση των 3 τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) ή για όσο διάστημα ασκούν την επιχειρηματική τους δράση –εφόσον είναι μικρότερο των 3 ετών, τουλάχιστον ποσού ίσου με το 120 % του αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 720 000,00 EUR·

L: 4 --- key: (P)   value: β) να μην εμφανίζει φορολογικές ζημίες κι αρνητικά αποτελέσματα ισολογισμών, κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2016, 2017, 2018).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς —επί ποινή αποκλεισμού— απαιτείται:

L: 4 --- key: (P)   value: α) εκτέλεση 3 συμβάσεων, κατά την τελευταία πενταετία (2014 έως σήμερα), στο πεδίο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών εκάστη και συνολικής αξίας τουλάχιστον 180 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.·

L: 4 --- key: (P)   value: β) στην ομάδα εργασίας που συγκροτεί η ανάδοχος, για την υλοποίηση των εκάστοτε υπηρεσιών τής σύμβασης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 4 άτομα ως συντονιστές, με τριετή, κατ’ ελάχιστον, εμπειρία ο καθένας / η καθεμία, στις διοικητικές ή οικονομικές υπηρεσίες και με τις εξής ειδικότητες:

L: 4 --- key: (P)   value: — 1 Π.Ε. Πληροφορικής,

L: 4 --- key: (P)   value: — 1 Π.Ε. Οικονομικών,

L: 4 --- key: (P)   value: — 1 Π.Ε. Νομικής και

L: 4 --- key: (P)   value: — 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Τροφίμων

L: 4 --- key: (P)   value: Οι ομάδες εργασίας δύνανται να στελεχωθούν και με άλλους συντονιστές (λοιποί συντονιστές), πέραν των βασικών συντονιστών που απαιτούνται πιο πάνω, στην περίπτωση που, οι προσφέροντες κρίνουν ότι είναι απαραίτητοι, για την επιτυχή υλοποίηση τού αντικειμένου τής σύμβασης, κατά το Παράρτημα Ι της παρούσας.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-06-04

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 17:00

3 LANGUAGES

INFO4: EL

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-06-11

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

INFO4: GR

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 111 43

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2131314567-75

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tm-promitheion@inedivim.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2131314576

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-23

8+1