Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура — ангиографска система, за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 141-346967 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД 6 info
Пловдив (BG421) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Пловдив (BG421) altri
Paese BG; - country: BG
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-07-24 00:00:00
Scadenza 2019-08-27 00:00:00
Valori 1˙270˙000.00 BGN (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-355688-001

1 DELETION_DATE: 20190827

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 141

2 DATE_PUB: 20190724

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 141-346967

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346967-2019:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=408

2 ORIGINAL_CPV: Medical equipments

INFOCODE: 33100000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1270000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190722

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190827 16:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: Пловдив

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицинско оборудване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk udstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Geräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικές συσκευές

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamiento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiiniseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset laitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipements médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical equipments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi felszerelések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature mediche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos įranga

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir mediku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische apparatuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento médico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipamente medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke vybavenie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska oprema

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Plovdiv

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinsk utrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: „Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD

3 --- NATIONALID   value: 115532049

3 --- ADDRESS   value: bul. „Balgariya“ No. 234

3 --- TOWN   value: Plovdiv

3 --- POSTAL_CODE   value: 4000

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Petya Gavazova — ekspert OP

3 --- PHONE   value: +359 899309859

3 --- E_MAIL   value: mbalplovdiv@abv.bg

3 --- FAX   value: +359 32959221

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

3 --- URL_BUYER   value: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 115532049

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „България“ № 234

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Пловдив

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 4000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Петя Гавазова — експерт ОП

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 899309859

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mbalplovdiv@abv.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 32959221

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.mbal.net/main.php?module=news&object=info&action=view&nws_id=408

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура — ангиографска система, за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Предметът на обществената поръчка включва транспортиране и доставка на медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от избрания за изпълнител участник на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на избрания за изпълнител участник.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1270000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234 — сградата на „УМБАЛ — Пловдив“ АД

4 SHORT_DESCR

5 P: Предметът на обществената поръчка включва транспортиране и доставка на медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от избрания за изпълнител участник на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на избрания за изпълнител участник.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т1 е наличие на софтуер за подобряване видимостта на разгънат стент в реално време по време на интервенции

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т2 е брой фокус точки на рентгеновата тръба

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т3 е товароносимост на пациентната маса

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т4 е нива на предварителна филтрация

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т5 е ток при пулсова флуроскопия

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т6 е наличе на софтуер за визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията в изследваните органи с количествено измерване на паренхимния кръвен обем (PBV)

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т7 е брой честоти на пулсова флуроскопия с редуциране на дозата по време на интервенции

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т8 е наличие на детектор с подвижна решетка и активно охлаждане

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т9 е наличие на система за намаляване на дозата за оператора и пациента

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Т10 е параметри на системата за получаване на образ тип плосък детектор — размер на матрица с дълбичина на дигитализация

AC_WEIGHTING: 5

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1270000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците в настоящата процедура следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия съгласно чл. 77/чл. 78/чл. 78а от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците в настоящата процедура трябва да притежават валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности или еквивалент.

L: 4 --- key: (P)   value: Критериите за подбор, които се отнасят до годността, се декларират от участниците в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп, се посочва интернет адресът, на който могат да бъдат намерени.

L: 4 --- key: (P)   value: Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

L: 4 --- key: (P)   value: — разрешение за търговия на едро с медицински изделия съгласно чл. 77, чл. 78 и 78а от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава — представя се под формата на заверено от участника копие,

L: 4 --- key: (P)   value: — лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности издадена от АЯР или еквивалент — представя се под формата на заверено от участника копие.

L: 4 --- key: (P)   value: Документите, посочени по-горе, се представят и за подизпълнителите, в случай че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

L: 4 --- key: (P)   value: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

L: 4 --- key: (P)   value: Документите, описани по-горе, за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят поставя изискване участниците да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

L: 4 --- key: (P)   value: При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В, т. 1б.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.

L: 4 --- key: (P)   value: При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците трябва да разполагат със сервиз/и, оторизиран/и от производителите или официалните вносители на предложената медицинска апаратура на територията на Р БЪЛГАРИЯ, които ще обезпечат гаранционната отговорност. Същите следва да бъдат осигурени за целия срок на договора.

L: 4 --- key: (P)   value: Участникът следва да предостави съответната информация в част IV, раздел В, т. 9 от ЕДОП, като посочи конкретните сервизни бази.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, представляваща ангиографска система. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3-годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.

L: 4 --- key: (P)   value: Участниците трябва да разполагат със сервиз/и, оторизиран/и от производителите или официалните вносители на предложената медицинска апаратура на територията на Р БЪЛГАРИЯ, които ще обезпечат гаранционната отговорност. Същите следва да бъдат осигурени за целия срок на договора.

L: 4 --- key: (P)   value: Критериите се прилагат и за подизпълнителите, в случай че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

L: 4 --- key: (P)   value: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, критериите се прилагат към обединението участник като цяло, а към всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

L: 4 --- key: (P)   value: Документите за доказване, описани в документацията за обществената поръчка, за съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-08-27

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 16:00

3 LANGUAGES

INFO4: BG

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 6

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-08-28

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

4 PLACE

5 P: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, етаж 15, стая 26

4 INFO_ADD

5 P: Отварянето на получените оферти ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

L: 4 --- key: (P)   value: Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.

L: 4 --- key: (P)   value: Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

L: 4 --- key: (P)   value: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията може да бъде представена в една от следните форми по избор на избрания за изпълнител:

L: 4 --- key: (P)   value: — парична сума,

L: 4 --- key: (P)   value: — банкова гаранция за изпълнение на договор, или

L: 4 --- key: (P)   value: — застраховка (застрахователна полица).

L: 4 --- key: (P)   value: Настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране. На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки възложителят ще проведе процедурата за избор на изпълнител, а изпълнението на дейностите ще възложи след осигуряването на финансиране.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-07-22

7+1