Elektrická energia

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 155-381763 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Žilinský samosprávny kraj 104 info
Žilinský kraj (SK031) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Žilinský kraj (SK031) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-13 00:00:00
Scadenza 2019-09-09 00:00:00
Valori 38˙394˙298.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-389819-001

1 DELETION_DATE: 20190909

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 155

2 DATE_PUB: 20190813

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 155-381763

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381763-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.regionzilina.sk

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420722

2 ORIGINAL_CPV: Electricity

INFOCODE: 09310000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 38394298.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190808

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190909 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Електрическа енергия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrizität

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρισμός

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elekter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkö

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Électricité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Električna energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettricità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektra

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettriku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektriciteit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektryczność

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Žilina

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Žilinský samosprávny kraj

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Žilinský samosprávny kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 37808427

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Komenského 48

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Žilina

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 011 09

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Štefan Buzek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 415032252

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: obstaravanie@zask.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.regionzilina.sk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420722

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://www.uvo.gov.sk

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Regionálna samospráva

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energia

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 78

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 38394298.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Žilinský kraj

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 38394298.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 96

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Rámcová dohoda na 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3 V súlade s § 32 ods. 3 zákona uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

L: 4 --- key: (P)   value: V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:

L: 4 --- key: (P)   value: a) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e)

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.6 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Nepoužije sa

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Podľa § 34 ods. 1 písm. a): Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač musí predložiť minimálne 2 referencie/dôkazy o plnení na rovnaký predmet zákazky s korporátnym odberateľom (nie s domácnosťami) každá v objeme minimálne 18 000 MWh a spolu minimálne pre 200 OM.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

4 JUSTIFICATION

5 P: Verejný obstarávateľ umožňuje trvanie rámcovej dohody vrátane opcií na 96 mesiacov.

3 EAUCTION_USED

3 INFO_ADD_EAUCTION

L: 4 --- key: (P)   value: Elektronická aukcia v IS EVO.

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-01-31

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:00

4 PLACE

5 P: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1)

4 INFO_ADD

5 P: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné aj v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 50 000 EUR, Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-08

14+1