Nákup odvoznej súpravy na prepravu drevnej hmoty

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 155-381868 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 1 info
Východné Slovensko (SK04) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Affari economici e finanziari
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Košický kraj (SK042) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-13 00:00:00
Scadenza 2019-09-02 00:00:00
Valori 221˙900.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate
  • 2019/S 173-422130 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 174-424190 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-392198-001

1 DELETION_DATE: 20190902

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 155

2 DATE_PUB: 20190813

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 155-381868

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381868-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.lesysnv.sk

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.lesysnv.sk

2 ORIGINAL_CPV: Motor vehicles

INFOCODE: 34100000

2 ORIGINAL_CPV: Vehicle bodies, trailers or semi-trailers

INFOCODE: 34200000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 221900.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190809

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190902 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Моторни превозни средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorová vozidla

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorkøretøjer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kraftfahrzeuge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αυτοκίνητα οχήματα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motor vehicles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vehículos de motor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mootorsõidukid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moottoriajoneuvot

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Véhicules à moteur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motor vehicles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorna vozila

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gépjárművek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veicoli a motore

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorinės transporto priemonės

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mehāniskie transportlīdzekļi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vetturi bil-magna

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorvoertuigen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pojazdy silnikowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veículos a motor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Autovehicule

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorové vozidlá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorna vozila

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Spišská Nová Ves

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Motorfordon

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 31666205

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Novoveská Huta 304

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Spišská Nová Ves

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 053 31

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 534173412 / 534173421

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: huta@lesysnv.sk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 534173425

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.lesysnv.sk

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.lesysnv.sk

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: s.r.o zriadená mestom

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Nákup odvoznej súpravy na prepravu drevnej hmoty

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Vozidlo, ktoré je určené na pozemnú komunikáciu aj mimo pozemných komunikácií / lesné nespevnené cesty / s náhonom 6x6 s hydraulickou rukou na nákladku a výkladku ťažobného dreva, ktorá je umiestnená za kabínou vodiča. Príves: dvoj-nápravový oplenový príves vrátane oplenovej plošiny.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 221900.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

5 CPV_SUPPLEMENTARY_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Mestom dodania je

5 P: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

5 P: Novoveská Huta 304

5 P: Spišská Nová Ves

5 P: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Opis obstarávanie je v prílohe č. 2 - Opis obstarávania

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 221900.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 4

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Verejné obstarávanie sa vyhlasuje pred podaním žiadosti o NFP z dôvodu požiadavky PPA ako súčasť žiadosti

4 INFO_ADD

5 P: V prípade ak projekt Lesov Mesta Spišská Nová Ves nebude schválený, verejné obstarávanie bude zrušené.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Nevyžadujú sa

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-02

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-04-30

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-02

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:10

4 PLACE

5 P: Miesto: Lesy Mesta Spišská Nová Ves, Novoveská Huta 304, Spišská Nová Ves, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 INFO_ADD

5 P: Otváranie ponúk je v zmysle ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR).

L: 4 --- key: (P)   value: Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-09

4+1