Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete.

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 158-390735 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 info
SLOVENSKO (SK0) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SLOVENSKO (SK0) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-19 00:00:00
Scadenza 2019-09-18 00:00:00
Valori 650˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-397891-001

1 DELETION_DATE: 20190918

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 158

2 DATE_PUB: 20190819

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 158-390735

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390735-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.justice.gov.sk

2 IA_URL_ETENDERING: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4390/summary

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications services

INFOCODE: 64200000

2 ORIGINAL_CPV: Shared-business telephone network services

INFOCODE: 64213000

2 ORIGINAL_CPV: Public-telephone services

INFOCODE: 64211000

2 ORIGINAL_CPV: IP telephone services

INFOCODE: 64215000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 650000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190814

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190918 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Далекосъобщителни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikační služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fernmeldedienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunications services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de telecomunicaciones

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikatsiooniteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Televiestintäpalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de télécommunications

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunications services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Távközlési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di telecomunicazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunicatiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi telekomunikacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de telecomunicações

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de telecomunicaţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikačné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikationstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00166073

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Župné námestie 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 813 11

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Agáta Štoselová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 288891462

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: agata.stoselova@justice.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.justice.gov.sk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4390/summary

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4390/summary

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 40439/2019-45

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete účastníka do verejnej telefónnej siete prostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasových komunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS).

L: 4 --- key: (P)   value: Verejný obstarávateľ požaduje vybudovanie duálneho zálohovaného pripojenia svojej internej hlasovej komunikačnej siete do verejnej telefónnej siete prostredníctvom SIP trunk.

L: 4 --- key: (P)   value: Pripojenie do VTS siete je požadované v 2 lokalitách:

L: 4 --- key: (P)   value: a)Uzol Bratislava pracovisko Datacentrum DataCube, Kopčianska 92/D Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

L: 4 --- key: (P)   value: b)Uzol Košice pracovisko Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

L: 4 --- key: (P)   value: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 650000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Bratislava - pracovisko Datacentrum DataCube, Kopčianska 92/D Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 P: Košice - pracovisko Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete účastníka do verejnej telefónnej siete prostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasových komunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS).

5 P: Verejný obstarávateľ požaduje vybudovanie duálneho zálohovaného pripojenia svojej internej hlasovej komunikačnej siete do verejnej telefónnej siete prostredníctvom SIP trunk.

5 P: Pripojenie do VTS siete je požadované v 2 lokalitách:

5 P: a)Uzol Bratislava pracovisko Datacentrum DataCube, Kopčianska 92/D Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 P: b)Uzol Košice pracovisko Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 P: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 650000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1.Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu len s 1 uchádzačom.

5 P: 2. Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc EUR). Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v bode 15 súťažných podkladov.

5 P: 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak ani 1 z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo alebo ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

5 P: Ďalšie informácie sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

L: 4 --- key: (P)   value: Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

L: 4 --- key: (P)   value: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

L: 4 --- key: (P)   value: Upozornenie:

L: 4 --- key: (P)   value: V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

L: 4 --- key: (P)   value: S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa záujemca/uchádzač tieto doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), pričom ich predloží v súlade s bodom 16.3 súťažných podkladov. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžaduje.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Neuplatňuje sa

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: A) vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

L: 4 --- key: (P)   value: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

L: 4 --- key: (P)   value: Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

L: 4 --- key: (P)   value: Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných poskytnutých služieb, ako je predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: B) vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu A)

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb úspešne splnených zmlúv, ktorých predmetom bolo poskytnutie služieb prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS) mobilného operátora alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej súhrnnej hodnote minimálne 200 000 EUR bez DPH.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzačom predložený zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:

L: 4 --- key: (P)   value: — obchodné meno a adresu odberateľa, meno, priezvisko, funkciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť;

L: 4 --- key: (P)   value: — stručný opis poskytnutej služby,

L: 4 --- key: (P)   value: — celkovú zmluvnú a fakturovanú cenu v mene euro bez DPH.

L: 4 --- key: (P)   value: Ak sa poskytnutie služby uvedeného v zozname viaže na dlhšie obdobie ako sa požaduje, uchádzač uvedie aj alikvotné údaje poskytnutej služby za prislúchajúce požadované obdobie.

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu B)

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu kvality

L: 4 --- key: (P)   value: V zmysle požiadaviek normy ISO 9001, ktorá pokrýva činnosti, ktoré sú predmetom zákazky, min. na služby v rozsahu: vývoj, zhotovenie a implementácia informačných technológií a softvérových služieb vydaného nezávislou inštitúciou, prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-18

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-08-31

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-18

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 13:00

4 PLACE

5 P: Miesto: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 P: Otváranie ponúk sa realizuje systémom Josephine.

4 INFO_ADD

5 P: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatut. orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podrobné informácie sú uvedené v bode 19 súťažných podkladov.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

L: 4 --- key: (P)   value: Pravidlá pre doručovanie zásielok:

L: 4 --- key: (P)   value: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 17.8 súťažných podkladov.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-14

18+1