Elektrina

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 168-410342 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice DataCentrum 15 info
Bratislavský kraj (SK01) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bratislavský kraj (SK01) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-09-02 00:00:00
Scadenza 2019-09-30 00:00:00
Valori 775˙712.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-417780-001

1 DELETION_DATE: 20190930

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 168

2 DATE_PUB: 20190902

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 168-410342

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410342-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.datacentrum.sk

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/421664

2 ORIGINAL_CPV: Electricity

INFOCODE: 09310000

2 ORIGINAL_CPV: Electricity distribution and related services

INFOCODE: 65300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 775712.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190828

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190930 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Електрическа енергия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrizität

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρισμός

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elekter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkö

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Électricité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Električna energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettricità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektra

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettriku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektriciteit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektryczność

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: DataCentrum

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: DataCentrum

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00151564

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Cintorínska 5 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Staré Mesto

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 814 88

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Peter Prokeš

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 259278224

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: procurement@datacentrum.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.datacentrum.sk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/235

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/421664

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/422523

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Dátové centrum

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrina

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 175/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka silovej elektriny na obdobie od 1.1.2020 00.00 hod. do 31.12.2022 24.00 hod.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 775712.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Administratívno-prevádzková budova DataCentra, Cintorínska 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Dodávka silovej elektriny vrátane zabezpečenia všetkých distribučných služieb súvisiacich s dodávkou silovej elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesto Administratívno-prevádzková budova DataCentra, Cintorínska 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, formou združenej dodávky elektriny na zmluvné obdobie od 1.1.2020 00.00 hod. do 31.12.2022 24.00 hod., v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto, bez prirážky za nedodržanie zmluvných množstiev odberu elektriny.

5 P: Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej energie na roky 2020-2022: 8 100 000 kWh.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 775712.00

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods.5 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení (ZVO):

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (iba v prípade ak takýto register nie je verejne dostupný),

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

L: 4 --- key: (P)   value: — § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

L: 4 --- key: (P)   value: Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Nepožaduje sa

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Aktuálne platné Povolenie na dodávku elektriny, ktoré oprávňuje Dodávateľa podnikať v oblasti dodávky elektriny na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predloží len úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy).

L: 4 --- key: (P)   value: Aktuálne platný doklad preukazujúci, že Dodávateľ je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov (predloží len úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy).

L: 4 --- key: (P)   value: Aktuálne platný doklad podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 INFO_ADD_EAUCTION

L: 4 --- key: (P)   value: Aukcia bude realizovaná prostredníctvom IS EVO Úradu pre verejné obstarávanie.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-30

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-02-28

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-30

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

4 PLACE

5 P: DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 INFO_ADD

5 P: Otváranie ponúk nie je verejné, pretože bude nasledovať elektronická aukcia.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EORDERING

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

L: 4 --- key: (P)   value: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom alebo českom jazyku a plne elektronickou formou komunikácie prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").

L: 4 --- key: (P)   value: Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Prípadné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti budú dostupné v mieste zverejnenia súťažných podkladov.

L: 4 --- key: (P)   value: Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Dátum odoslania = dátum doručenia.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním. V prípade ak uchádzač predložil ponuku s kódovaním a šifrovaním je zodpovedný za možnosť sprístupnenia jeho ponuky.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložením JED.

L: 4 --- key: (P)   value: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní formou elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver. 18.0 - v programovej aplikácii umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek http://www.uvo.gov.sk, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, podľa § 20 v súbehu s § 187 ods. 8 ZVO; Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke portálu EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonu na začiatku riadku s názvom zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 35 000 EUR (slovom: tridsaťpäťtisíc euro).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Do 10 dní od prevzatia súťažných podkladov, alebo zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-28

13+1