Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 177-431071 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Regionalny Szpital w Kołobrzegu 21 info
Zachodniopomorskie (PL42) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Zachodniopomorskie (PL42) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-09-13 00:00:00
Scadenza 2019-09-27 00:00:00
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-437432-001

1 DELETION_DATE: 20190927

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 177

2 DATE_PUB: 20190913

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 177-431071

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431071-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpital.kolobrzeg.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://portal.smartpzp.pl/szpital.kolobrzeg

2 ORIGINAL_CPV: Hospital meals

INFOCODE: 15894220

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 ORIGINAL_CPV: Meal-cooking services

INFOCODE: 55322000

2 ORIGINAL_CPV: Restaurant and food-serving services

INFOCODE: 55300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190909

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190925 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ястия за болници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jídla pro nemocnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilberedte måltider til hospitaler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krankenhausmahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Γεύματα νοσοκομείου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hospital meals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Comidas para hospitales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haiglaeined

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sairaala-ateriat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repas pour hôpitaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hospital meals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bolnički obroci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kórházi készételek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pasti per ospedali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maistas ligoninėms

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Slimnīcu maltītes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ikliet għall-isptarijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ziekenhuismaaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Posiłki szpitalne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refeições para hospitais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mâncare pentru spitale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jedlá pre nemocnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bolnišnični obroki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sjukhusmåltider

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL42

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Łopuskiego 31-33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kołobrzeg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 78-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Monika Derwisz

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 943530262

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 943554408

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpital.kolobrzeg.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://portal.smartpzp.pl/szpital.kolobrzeg

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: szpital

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: EP/29/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

L: 4 --- key: (P)   value: 15.89.42.20-9 — posiłki szpitalne,

L: 4 --- key: (P)   value: 55.32.10.00-6 — usługi przygotowywania posiłków,

L: 4 --- key: (P)   value: 55.32.20.00-3 — usługi gotowania posiłków,

L: 4 --- key: (P)   value: 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

L: 4 --- key: (P)   value: 1986 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis SIWZ.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w SIWZ.

5 P: 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

5 P: 15.89.42.20-9 — posiłki szpitalne,

5 P: 55.32.10.00-6 — usługi przygotowywania posiłków,

5 P: 55.32.20.00-3 — usługi gotowania posiłków,

5 P: 55.30.00.00-3 — usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

5 P: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 36

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 400 000.00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i mieniu, niezależnie od szkody wynikającej z jednego zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna powinna odnosić się do działalności ujętej w niniejszym postępowaniu. Polisa ubezpieczeniowa winna być rozszerzona o OC produktu (w tym zatrucia pokarmowe).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: b) zdolności technicznej lub zawodowej:

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług żywienia pacjentów szpitala w ilości minimum 5 000 osobodni miesięcznie (wykaz usług – załącznik nr 5 do SIWZ).

L: 4 --- key: (P)   value: Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

L: 4 --- key: (P)   value: dyplomowanego dietetyka z wykształceniem kierunkowym / dyplom dietetyka potwierdzający wymagane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.7.2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. nr 151 poz. 896) z minimum 3-letnim stażem pracy na stanowisku dietetyka w podmiotach leczniczych.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga, aby wskazany dietetyk, był obecny na terenie kuchni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, a w razie jego nieobecności (np. urlop, zwolnienie) pisemnego wyznaczenia osoby zastępującej, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru służbowego telefonu komórkowego, spełniającego minimum te same wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia opisane powyżej.

L: 4 --- key: (P)   value: Osoby nadzorującej – kierownika/koordynatora usługi, która będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje wykształcenie wyższe gastronomiczne oraz minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku (doświadczenie w podmiotach leczniczych).

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga, aby kierownik/koordynator usługi, był obecny na terenie kuchni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, a w razie jego nieobecności pisemnego wyznaczenia osoby zastępującej, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru służbowego telefonu komórkowego, spełniającego minimum te same wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia opisane powyżej.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis w SIWZ.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty polegających na zmianie sposobu realizacji, wynagrodzenia. Warunki realizacji umowy, w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2a do SIWZ.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 ACCELERATED_PROC

L: 4 --- key: (P)   value: Na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt 2 Zamawiający wyznacza skrócony termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 15 dni, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, ponieważ dotychczasowy wykonawca usługi wypowiedział umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem podstawowych terminów składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-25

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-25

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:30

4 PLACE

5 P: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, pok. nr 11, POLSKA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 RECURRENT_PROCUREMENT

3 ESTIMATED_TIMING

L: 4 --- key: (P)   value: Za 36 miesięcy.

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda: przedstawienia posiadania przez wykonawcę Certyfikatu HACCP.

L: 4 --- key: (P)   value: Wadium należy wnieść w wysokości: 105 000,00 PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć dokumenty w celu oceny oferty w kryterium jakość.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis wymaganych dokumentów określono w SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np. za pośrednictwem platformy) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-09

10+1