„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do 1 600 Mg w 2019 r. w podziale na 2 zadania po 800 Mg każde zadanie”

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 179-436535 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 21 info
Koszaliński (PL426) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Koszaliński (PL426) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-09-17 00:00:00
Scadenza 2019-10-01 00:00:00
Informazioni collegate
  • 2019/S 190-462914 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 193-469792 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 198-482034 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-443928-001

1 DELETION_DATE: 20191001

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 179

2 DATE_PUB: 20190917

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 179-436535

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436535-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://pgkkoszalin.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.pgkkoszalin.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse recycling services

INFOCODE: 90514000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse and waste related services

INFOCODE: 90500000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190912

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190930 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по събиране на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sběr odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indsamling af affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Abholung von Siedlungsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de recogida de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmekogumisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteiden keruupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de collecte des ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge skupljanja otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékgyűjtési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di raccolta di rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų rinkimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' ġbir ta' l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor ophalen van vuilnis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de recolha de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na zber odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zbiranja odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Koszalin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sophämtning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL422

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Komunalna 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Koszalin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 75-724

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anna Pieńkowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 943484432

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Anna.Pienkowska@pgkkoszalin.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 943484434

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://pgkkoszalin.pl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://pgkkoszalin.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.pgkkoszalin.pl/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do 1 600 Mg w 2019 r. w podziale na 2 zadania po 800 Mg każde zadanie”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 05/ZP-11.09.19/AP

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 2 zadania:

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie A – Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do: 800 Mg w 2019 r.;

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie B - Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do: 800 Mg w 2019 r.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie lub legalizowanej wagi na terenie miasta Koszalina wskazanej przez Zamawiającego w przypadku odbioru odpadów z lokalizacji: ul. Komunalna 5 w Koszalinie lub ul. Gnieźnieńska 6 w Koszalinie, wg wydruku dowodu ważenia.

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

L: 4 --- key: (LOT_MAX_ONE_TENDERER)   value: 2

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zadanie A – Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do: 800 Mg w 2019 r.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Zadanie A

5 P: 1. Przedmiot zamówienia

5 P: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez procesu odzysku odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe). Ilość odpadów przeznaczonych do przekazania: do 800 Mg w 2019 r. Niezrealizowanie powyższej ilości przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

5 P: Informacje dla Wykonawców

5 P: 1. Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.

5 P: 2. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie lub legalizowanej wagi na terenie miasta Koszalina wskazanej przez Zamawiającego w przypadku odbioru odpadów z lokalizacji: ul. Komunalna 5 w Koszalinie lub ul. Gnieźnieńska 6 w Koszalinie, wg wydruku dowodu ważenia.

5 P: 3. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia (przewoźnik).

5 P: 4. Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów.

5 P: Wykonawca zobowiązany będzie do:

5 P: 1. zagospodarowania odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 ze zm.);

5 P: 2. wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.6.2006 w sprawie przemieszczania odpadów;

5 P: 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji usług do zapoznania się z przepisami BHP obowiązującymi na obiekcie i do ich stosowania;

5 P: 4. posiadania zdolności odbioru od Zamawiającego co najmniej 40 Mg odpadów na tydzień w dni robocze. Przewidywana maksymalna ilość odpadów przekazywanych dla odbierającego w tygodniu – 100 Mg;

5 P: 5. przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu (do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni) pisemnej informacji o ilości i sposobie zagospodarowania odpadów wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości - Zadanie A 3 500,00 PLN.

5 P: 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24aa Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

5 P: 3. JEDZ należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zadanie B - Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) w ilości do: 800 Mg w 2019 r.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Zadanie B

5 P: 1. Przedmiot zamówienia

5 P: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez procesu odzysku odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe). Ilość odpadów przeznaczonych do przekazania: do 800 Mg w 2019 r.

5 P: Niezrealizowanie powyższej ilości przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

5 P: Informacje dla Wykonawców

5 P: 1. Odbiór odpadów będzie potwierdzany kartami przekazania odpadów.

5 P: 2. Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Rozliczanie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u Zamawiającego na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie lub legalizowanej wagi na terenie miasta Koszalina wskazanej przez Zamawiającego w przypadku odbioru odpadów z lokalizacji: ul. Komunalna 5 w Koszalinie lub ul. Gnieźnieńska 6 w Koszalinie, wg wydruku dowodu ważenia.

5 P: 3. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia (przewoźnik).

5 P: 4. Załadunek odpadów odbywał się będzie sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do odbioru tego typu odpadów.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości - Zadanie B 3 500,00 PLN.

5 P: 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24 aa Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

5 P: 3. JEDZ należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu, przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 20 03 07;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 20 03 07 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej.

L: 4 --- key: (P)   value: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.1 Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie* tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga!

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający dopuszcza złożenia skanu ww. zobowiązania uprzednio opatrzonego własnoręcznym podpisem, a następnie podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego Zamawiającemu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 II niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

L: 4 --- key: (P)   value: b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

L: 4 --- key: (P)   value: 5.2.1) zdolności technicznej lub zawodowej

L: 4 --- key: (P)   value: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu usługi odbioru (transportu) odpadów i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania i odzysku dla kodów odpadów objętych niniejszym zamówieniem (20 03 07) o wielkości w ramach 1 kontraktu:

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie A – dla odpadów objętych niniejszym zamówieniem (20 03 07) o wielkości w ramach jednego kontraktu minimum 500 Mg rocznie;

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie B – dla odpadów objętych niniejszym zamówieniem (20 03 07) o wielkości w ramach jednego kontraktu minimum 500 Mg rocznie.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami). Sporządzić wykaz tych usług na druku stanowiącym załącznik „Wykaz wykonanych usług” Rozdział V SIWZ tj. wykazać się należycie zrealizowanymi usługami odbioru (transportu) odpadów i zagospodarowania. Uwaga! W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L: 4 --- key: (P)   value: Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: b) 1. dysponuje odpowiednim transportem (minimum 1 samochód) spełniający wymagania Zamawiającego. Waga pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren RZOO Sianów nie może przekraczać 20 Mg oraz odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie mogą przekraczać długości 17,5 m;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 2. posiada linię technologiczną do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 20 03 07.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z projektem umowy stanowiącym rozdział IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 ACCELERATED_PROC

L: 4 --- key: (P)   value: RZOO w Sianowie dokonał analizy wytworzonych odpadów o kodzie 20 03 07 za 8 miesięcy br. Dotychczas odpady były przetwarzane i przekazywane na zewnątrz do zagospodarowania pod kodem 19 12 12. Ze względu na to, iż limit odpadów o kodzie 19 12 12, na który mamy zawartą umowę na lata 2018–2020 jest niewystarczający, część odpadów wielkogabarytowych przyjętych w roku ubiegłym została przetworzona na balast dopiero w roku bieżącym jednocześnie zmniejszając możliwość przetworzenia odpadów o kodzie 20 03 07 w roku 2019 r. Limit roczny wynosi bowiem 4 000 Mg. W 2019 r. wytworzyliśmy już 3795,420 Mg balastu z gabarytów. Oznacza to, iż niezbędne jest ogłoszenie przetargu na przekazanie odpadów wielkogabarytowych bez uprzedniego rozdrobnienia do odpadu o kodzie 19 12 12. Ze względu na niewielkie możliwości magazynowania tych odpadów (brak dostatecznej powierzchni magazynowej) oraz zagrożenie pożarowe (odpady palne o wysokiej kaloryczności), uzasadnione jest zastosowanie procedury skróconej.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-30

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-30

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:30

4 PLACE

5 P: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5, POLSKA, budynek A, pokój nr 12

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. SIWZ zostanie zamieszczone na stronie pgk.koszalin.ibip.pl

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Język, w którym będzie można składać oferty - język polski.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą:

L: 4 --- key: (P)   value: — w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP) lub w elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie A 3 500,00 PLN, Zadanie B 3 500,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

L: 4 --- key: (P)   value: b) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:

L: 4 --- key: (P)   value: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...)

L: 4 --- key: (P)   value: Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego PL 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem (nazwa zadania...)

L: 4 --- key: (P)   value: KOD BIC(SWIFT): BPKOPLPW

L: 4 --- key: (P)   value: Instrukcja płatnicza musi być w trybie OUR"

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy wnieść wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 7) wadium należy wnieść w walucie PLN.

L: 4 --- key: (P)   value: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

L: 4 --- key: (P)   value: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L: 4 --- key: (P)   value: A – Cena (najkorzystniejsza) 95 pkt.

L: 4 --- key: (P)   value: B – Warunki płatności (najkorzystniejsze) 5 pkt.

L: 4 --- key: (P)   value: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia w wysokości 2 % ceny zamówienia oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez „konsorcjum Wykonawców” – Wykonawca złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum;

L: 4 --- key: (P)   value: b) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej;

L: 4 --- key: (P)   value: c) Wykonawca wskaże adres instalacji docelowej odzysku odpadów wraz z adresem kontaktowym odbiorcy (telefon, fax., e-mail, imię i nazwisko osoby do kontaktów);

L: 4 --- key: (P)   value: d) Wykonawca wskaże adres instalacji pośredniej.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp

L: 4 --- key: (P)   value: 1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

L: 4 --- key: (P)   value: 3) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

L: 4 --- key: (P)   value: 4) terminy wniesienia odwołania:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

L: 4 --- key: (P)   value: b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

L: 4 --- key: (P)   value: c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

L: 4 --- key: (P)   value: d) jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-12

6+1