Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 182-442512 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 1 info
Lubelski (PL814) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Sieradzki (PL714) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-09-20 00:00:00
Scadenza 2019-10-22 00:00:00
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-448938-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 182

2 DATE_PUB: 20190920

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 182-442512

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442512-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://piwet.ezamawiajacy.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://piwet.ezamawiajacy.pl

2 ORIGINAL_CPV: Electricity, heating, solar and nuclear energy

INFOCODE: 09300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190916

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191022 11:30

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elekter, küte, päikese- ja tuumaenergia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Električna energija, grijanje, sunčeva i nuklearna energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettriku, tisħin, enerġija tax-xemx u nukleari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidade, aquecimento, energia solar e nuclear

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Puławy

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: al. Partyzantów 57

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Puławy

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 24-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi@piwet.pulawy.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://piwet.ezamawiajacy.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://piwet.ezamawiajacy.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://piwet.ezamawiajacy.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Instytut Badawczy

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: weterynaria

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DZ-2501/193/19

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w okresie 1.4.2020–31.3.2021 r. i Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w okresie od 1.5.2020–30.4.2021 r. Planowane zużycie energii dla wskazanych punktów odbioru łącznie - 4471 MWh.

L: 4 --- key: (P)   value: Grupy taryfowe Puławy: B24, C21, Zduńska Wola C22a.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Puławy, Zduńska Wola

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w okresie 1.4.2020–31.3.2021 r. i Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w okresie od 1.5.2020–30.4.2021 r.

5 P: Szczegółowe informacje dotyczące zużycia dla poszczególnych punktów odbioru:

5 P: 1. Odbiór: PPE: PL_LUBD_0614001703_06 Puławy

5 P: 1.1. Grupa taryfowa obecnie obowiązująca – B24

5 P: 1.2. Grupa przyłączeniowa: grupa III

5 P: 1.3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru w poszczególnych strefach dla grupy taryfowej B24 na okres 24 miesięcy:

5 P: Strefa I (szczyt przedpołudniowy) – 800 MWh

5 P: Strefa II (szczyt popołudniowy) – 250 MWh

5 P: Strefa III (pozostałe godziny pracy) – 1125 MWh

5 P: Strefa IV (dolina obciążenia) – 675 MWh

5 P: 2. Odbiór: PPE: PL_LUBD_0614001704_08-Puławy

5 P: 2.1. Grupa przyłączeniowa: III

5 P: 2.2. Grupa taryfowa obecnie obowiązująca: B24

5 P: 2.3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru w poszczególnych strefach dla grupy taryfowej B24 na okres 24 miesięcy:

5 P: Strefa I (szczyt przedpołudniowy) – 88 MWh

5 P: Strefa II (szczyt popołudniowy) – 48 MWh

5 P: Strefa III (pozostałe godziny pracy) – 195 MWh

5 P: Strefa IV (dolina obciążenia) – 130 MWh

5 P: 3. Odbiór: PPE: PL_LUBD_0614000182_01-Puławy

5 P: 3.1. Grupa przyłączeniowa: IV

5 P: 3.2. Grupa taryfowa obecnie obowiązująca: C21

5 P: 3.3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru dla grupy taryfowej C21 na okres 24 miesięcy: 750MWh

5 P: 4. Odbiór: PPE: PL_LUBD_06140011172_09-Puławy

5 P: 4.1. Grupa przyłączeniowa: IV

5 P: 4.2. Grupa taryfowa obecnie obowiązująca: C21

5 P: 4.3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21 na okres 24 miesięcy: 160 MWh

5 P: 5. Odbiór: PPE: PL_ZELD030002380136 Zduńska Wola

5 P: 4.1. Grupa przyłączeniowa: IV

5 P: 4.2. Grupa taryfowa obecnie obowiązująca: C22a

5 P: 4.3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru w poszczególnych strefach dla grupy taryfowej C22a na okres 24 miesięcy:

5 P: Strefa I energia w szczycie – 65 MWh

5 P: Strefa II energia poza szczytem – 185 MWh

5 P: 3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe wartości zużycia energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.

5 P: 4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez zamawiającego mniejszej lub większej niż przewidywana ilość energii elektrycznej.

5 P: 5. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne/ tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755/, oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.

5 P: 6. Podstawą rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną będzie faktyczne zużycie w MWh oraz zaoferowana cena jednostkowa.

5 P: 7. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe oraz techniczne określone ustawą Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz polskimi normami.

5 P: 8. Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym, z którym będzie zawierana umowa otrzyma upoważnienie Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

5 P: 9. Wykonawca musi posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy energii elektrycznej.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy:

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy:

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 600 000,00. PLN

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy:

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej dla dwóch podmiotów spełniające warunki:

L: 4 --- key: (P)   value: — ilość dostarczanej energii elektrycznej dostarczanej w ramach każdej umowy nie mniejsza 4 000 MWh. W przypadku dostaw, które są nadal wykonywane, Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert ilość zrealizowanej części każdej z umów wyniosła co najmniej 3 000 MWh,

L: 4 --- key: (P)   value: — czas trwania każdej umowy – nie mniej niż 12 miesięcy,

L: 4 --- key: (P)   value: — zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-10-22

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:30

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-10-22

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:00

4 PLACE

5 P: PIWet-PIB Puławy, al. Partyzantów 57

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587803

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-16

13+1