PIPAC (Pressurized Intraperitonaeal Aerosol Chemotheraopy)

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 187-454080 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 251 info
Hlavní město Praha (CZ010) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Hlavní město Praha (CZ010) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-27 00:00:00
Scadenza 2019-10-11 00:00:00
Valori 2˙697˙224.00 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-464794-001

1 DELETION_DATE: 20191011

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 187

2 DATE_PUB: 20190927

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 187-454080

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454080-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.vfn.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

2 ORIGINAL_CPV: Operating-theatre devices

INFOCODE: 33162100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2697224.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190925

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191011 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Прага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за операционен блок

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přístroje pro operační sály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til operationsstuer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: OP-Ausrüstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Πράγα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός χειρουργείου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operating-theatre devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para quirófano

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operatsioonisaali seadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Leikkaussalilaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipement pour bloc opératoire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Prág

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operating-theatre devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uređaji za operacijske sale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Prága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Műtőtermi készülékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi per sala operatoria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operacinės įrenginiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Prāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operāciju zāles ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparti tat-teatru ta' l-operazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Praag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentarium voor OK

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia używane na salach operacyjnych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para blocos operatórios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispozitive pentru blocul operator

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prístroje operačnej sály

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za operacijske dvorane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för operationssalar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00064165

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: U Nemocnice 499/2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Praha 2

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 128 08

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Petr Baum

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 224963140

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Petr.Baum@vfn.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.vfn.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Příspěvková organizace

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: PIPAC (Pressurized Intraperitonaeal Aerosol Chemotheraopy)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: VZ 102/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: - Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pumpy PIPAC pro I chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 2697224.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Hlavní město Praha

4 SHORT_DESCR

5 P: - Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pumpy PIPAC pro I chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.

4 AC

5 AC_COST

AC_CRITERION: Nabídková cena

AC_WEIGHTING: 100 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 2697224.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: a) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit zápis do obchodního rejstříku na https://www.justice.cz/, pokud je v něm zapsán, či výpis, popř. přímý odkaz na jinou obdobnou evidenci, ve které je dodavatel zapsán dle zvláštního právního předpisu (§ 77 odst. 1 zákona). Dodavatel přiloží čestné prohlášení, že registrované informace jsou aktuální a pravdivé. Dodavatel může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě;

L: 4 --- key: (P)   value: b) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky na http://www.rzp.cz/, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona). Dodavatel přiloží čestné prohlášení, že registrované informace jsou aktuální a pravdivé. Dodavatel může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě;

L: 4 --- key: (P)   value: c) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit registraci na http://www.sukl.cz/, která ho opravňuje k distribuci a servisu zdravotnických prostředků (pokud je nabízený přístroj zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb.). Tato registrace musí být platná ke dni podání nabídky a vybraný dodavatel ji musí udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel přiloží čestné prohlášení, že registrované informace jsou aktuální a pravdivé. Dodavatel může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě. V případě, že dodavatel podal žádost k registraci, ale zatím není registrace uvedena ve veřejné evidenci SÚKL, doloží podanou žádost k registraci v elektronické podobě.

L: 4 --- key: (P)   value: d) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit registraci zdravotnického prostředku na https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/, popř. žádosti o registraci. Tato registrace musí být platná ke dni podání nabídky a vybraný účastník ji musí udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Účastník přiloží čestné prohlášení, že registrované informace jsou aktuální a pravdivé. Účastník může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě.

L: 4 --- key: (P)   value: - Doklady dle písmena a) a b) nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-10-11

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-10-11

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:15

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-25

7+1