Dostawa różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego...w podziale na 69 części

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 120-293646 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Bialski (PL811) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-06-25 00:00:00
Scadenza 2019-09-29 00:00:00
Valori 1˙840˙495.39 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 038-084916

2019/S 038-084916 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-299333-001

1 DELETION_DATE: 20190929

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 120

2 DATE_PUB: 20190625

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 120-293646

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293646-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpitalbp.pl

2 ORIGINAL_CPV: Antithrombotic agents

INFOCODE: 33621100

2 ORIGINAL_CPV: Various medicinal products

INFOCODE: 33690000

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for the cardiovascular system

INFOCODE: 33622000

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

INFOCODE: 33612000

2 ORIGINAL_CPV: Sex hormones and modulators of the genital system

INFOCODE: 33641300

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for the nervous system

INFOCODE: 33661000

2 ORIGINAL_CPV: Antihaemorrhagics

INFOCODE: 33621200

2 ORIGINAL_CPV: Antibacterials for systemic use

INFOCODE: 33651100

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for the respiratory system

INFOCODE: 33670000

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for the blood and blood-forming organs

INFOCODE: 33621000

2 ORIGINAL_CPV: Analgesics

INFOCODE: 33661200

2 ORIGINAL_CPV: Anaesthetics

INFOCODE: 33661100

2 ORIGINAL_CPV: Pharmaceutical products

INFOCODE: 33600000

2 ORIGINAL_CPV: Diuretics

INFOCODE: 33622300

2 ORIGINAL_CPV: Mineral supplements

INFOCODE: 33617000

2 ORIGINAL_CPV: Antimycotics for systemic use

INFOCODE: 33651200

2 ORIGINAL_CPV: Medicinal products for the musculo-skeletal system

INFOCODE: 33632000

2 ORIGINAL_CPV: Vaccines

INFOCODE: 33651600

2 ORIGINAL_CPV: Immunoglobulins

INFOCODE: 33651520

2 ORIGINAL_CPV: BCG vaccines (dried)

INFOCODE: 33651630

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1840495.39

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 038-084916

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190621

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Антибиотици

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotiske midler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antithrombotische Mittel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αντιθρομβωτικά

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antithrombotic agents

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombóticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tromboosivastased ained

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitromboottiset lääkeaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antithrombotiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antithrombotic agents

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotikus szerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agenti antitrombotici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitromboziniai vaistai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Līdzekļi pret trombozi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aġenti antitrombotiċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antithrombogene middelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombóticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotické činidlá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antitrombotiki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Biała Podlaska

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antikoagulantia

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Terebelska 57-65

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Biała Podlaska

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 21-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 834147296

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam.publ@szpitalbp.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 834147297

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpitalbp.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego...w podziale na 69 części

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.3520/10/19

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, hormonów płciowych i modulatorów systemu płciowego, produktów leczniczych do leczenia układu nerwowego, środków przeciwkrwotocznych, środków obniżających krzepliwość krwi, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, środków leczniczych dla układu oddechowego, produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, środków przeciwbólowych, środków znieczulających, produktów farmaceutycznych, środków moczopędnych, dodatków mineralnych, środków przeciwgrzybicznych do użytku ogólnoustrojowego, produktów leczniczych dla układu mięśniowo-szkieletowego, szczepionek, immunoglobulin, szczepionek BCG w podziale na 69 części.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1840495.39

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Różne produkty lecznicze - 13 pozycji formularza cenowego do wyceny

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1 000,00 PLN; słownie zł:jeden tysiąc.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Metoprolol 0,005g/5ml i.v. - 2000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 300,00 zł; słownie zł: trzysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkt leczniczy do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Terlipressini acetas 1mg iv. - 600 szt

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium 1100,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33612000-3 - Produkt leczniczy do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Oxytocin INJ. 5 j.m./ 1 ml - 6000 szt

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście;

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33641300-8 - Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ranitidine INJ 0,05 g/2ml - 2000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 70,00 zł; słownie zł: siedemdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Epinephrine INJ. 0,001g/1ml x 10 amp. - 400 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 100,00 zł; słownie zł: sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Różne produkty lecznicze - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Glyceryl trinitrate 10 mg/10ml i.v. x 10 amp. - 250 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Piracetam INJ. 1 g/ 5 ml x 12 amp. - 50 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 10,00 zł; słownie zł: dziesięć.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Clonazepam INJ 1mg/1ml im. iv. x 10 amp. - 10 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 7,00 zł; słownie zł: siedem.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Aqua pro inj. 5 ml (plastik) x 100 amp. - 500 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Esomeprazolum INJ 40mg x 10 fiol. - 600 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 2000,00 zł; słownie zł: dwa tysiące.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 14

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Propafenone INJ. 0,07g/20ml x 5 amp. - 22 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 15,00 zł; słownie zł: piętnaście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 15

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Eptacog Alfa INJ 2mg fiol.+fiol. rozpuszczalnika do przygotowania roztworu do wstrzyknięcia iv. - 2 kompl.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 250,00 zł; słownie zł: dwieście pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 16

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Alteplase inj 20 mg - 230 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 4600,00 zł; słownie zł: cztery tysiące sześćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 17

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki przeciwkrwotoczne - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 250,00 zł; słownie zł: dwieście pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621200-1 Środki przeciwkrwotoczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 18

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Omeprazol 40 mg i.v. -9200 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 700,00 zł; słownie zł: siedemset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 19

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 40,00 zł; słownie zł: czterdzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651100-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki lecznicze dla układu oddechowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 20

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ambroxol hydrochloride INJ. 15 mg/2 ml - 20000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 500,00 zł; słownie zł: pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 21

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ferrum 3 + INJ. i.m. 100mg/2ml - 300 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwbólowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 22

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ketoprofen INJ.100 mg/2ml iniekcja i.m. i iniekcja doż. x 10 amp. - 4000 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 500,00 zł; słownie zł: pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki znieczulające

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 23

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki znieczulające - 4 pozycje formularza cenowego do wyceny

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1100,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 24

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Vinpocetine INJ. 0,01 g/ 2ml - 4000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 25

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Methylrosanilinium chloride, 1 % roztwór spirytusowy, 20g - 10 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1,00 zł; słownie zł: jeden złoty.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki moczopędne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 26

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Furosemide INJ. 0,02g/2ml x 50 amp. - 2000 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1100,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622300-9 - Środki moczopędne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 27

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Różne produkty lecznicze - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 500,00 zł; słownie zł: pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodatki mineralne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 28

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Potassium chloride INJ. 3g/20 ml - 9000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 400,00 zł; słownie zł: czterysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33617000-8 - Dodatki mineralne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 29

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 80,00 zł; słownie zł: osiemdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651200-0 - Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 30

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Atracurium besilate INJ. 50 mg/5ml x 5 amp. - 360 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 550,00 zł; słownie zł: pięćset pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33632000-9 - Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 31

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Opatrunek hemostatyczny jałowy wchłanialny zawierający trombinę 3cm x 2,5cm - 60 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 400,00 zł; słownie zł: czterysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV:33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 32

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Różne produkty lecznicze - 6 pozycji formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 800,00 zł; słownie zł: osiemset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 33

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Heparin INJ. 25000j.m./5ml x 10 fiol. - 1000 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 2800,00 zł; słownie zł: dwa tysiące osiemset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwbólowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 34

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Nalbufini hydrochloridum inj. 10mg/ml a 2ml x 10amp. - 80 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 35

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Piracetam. i.v. 12 g/60 ml - 2000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1000,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 36

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ephedrine hydrochl. INJ.25mg/1ml x 10 amp. - 300 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 100,00 zł; słownie zł: sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661000-1 - Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 37

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 80,00 zł; słownie zł: osiemdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 38

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi - 3 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 300,00 zł; słownie zł: trzysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 39

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 2600,00 zł; słownie zł: dwa tysiące sześćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 40

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Nadroparinum calcicum INJ 2850 j.m. AXa/0,3ML x 10amp.strzyk. - 600 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 500,00 zł; słownie zł: pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 41

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty farmaceutyczne - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 90,00 zł; słownie zł: dziewięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 42

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty farmaceutyczne - 3 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 43

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki obniżające krzepliwość krwi - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 4300,00 zł; słownie zł: cztery tysiące trzysta;

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 44

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Protamine sulfate INJ. 0,05g/5ml - 30 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 15,00 zł; słownie zł: piętnaście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 45

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ornithine INJ 5g/10ml x 10 amp. - 200 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 900,00 zł; słownie zł: dziewięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 46

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X (koncentrat czynników zespołu protrombiny), proszek i rozpuszczalnik do wstrzykiwań 500j.m. 1 fiol + 1 fiol. z rozp. z zestawem do przetoczeń - 48 komp.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 500,00 zł; słownie zł: pięćset;

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwbólowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 47

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ibuprofen iv 5mg/ml 2ml x 4 amp. - 5 op

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 48

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 400,00 zł; słownie zł: czterysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodatki mineralne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 49

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Magnesium sulphate INJ. 2g/10 ml - 12000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium:500,00 zł; słownie zł: pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33617000-8 - Dodatki mineralne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 50

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ferrum INJ.doż 100mg Fe 3+/5ml x 5 amp. - 120 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium:200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 51

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty farmaceutyczne - 6 pozycji formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 100,00 zł; słownie zł: sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 52

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Produkty farmaceutyczne - 6 pozycji formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 200,00 zł; słownie zł: dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty farmaceutyczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 53

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Tinct. Convallariae, nalewka - 2 kg

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwbólowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 54

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Metamizole sodium inj. 2,5g/5ml - 39000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 3500,00 zł; słownie zł: trzy tysiące pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 55

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Neostigmine INJ.0,5 mg/1ml x 10 amp. - 440 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 150,00 zł; słownie zł: sto pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Szczepionki

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 56

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Tuberculin PPD 2 TU / 0,1 ml fiol, a 1,5 ml - 100 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 60,00 zł; słownie zł: sześćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651600-4 - Szczepionki.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Immunoglobuliny

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 57

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Immunoglobulins anty HBs 200, 200j.m; 2ml - 50 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 300,00 zł; słownie zł: trzysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Immunoglobuliny

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 58

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Immunoglobulinum humanum anti-D 50 mcg - 200 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 350,00 zł; słownie zł: trzysta pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Immunoglobuliny

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 59

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Immunoglobulinum humanum anti-D 150 mcg - 360 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium:1350,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Immunoglobuliny

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 60

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Immunoglobulinum humanum inj. 6 g x 1 fiol proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 120 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium:2200,00 zł; słownie zł:dwa tysiące dwieście.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651520-9 - Immunoglobuliny.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Szczepionki BCG

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 61

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Prątki BCG do immunoterapii; co najmniej 2 x 10^8 BCG/fiolkę lub ampułkę; do podawania do pęcherza moczowego - 276 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 1500,00 zł; słownie zł: jeden tysiąc pięćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651630-3 - Szczepionki BCG.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 62

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum syrop 240mg/5ml x 100ml - 40 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 7,00 zł; słownie zł: siedem.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Szczepionki

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 63

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi,jedna dawka 0,5 ml zawiera Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m, Toksoid błoniczy nie mniej niż 5 j.m - 500 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 250,00 zł; słownie zł: dwieście pięćdziesiąt.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33651600-4 - Szczepionki.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwkrwotoczne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 64

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Etamsylate INJ. 0,25g/2ml - 17500 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 300,00 zł; słownie zł: trzysta.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 65

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Amiodarone 150mg /3ml i.v. - 3000 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 100,00 zł; słownie zł: sto.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 66

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Acetylcysteine INJ. 0,3g/3ml - 450 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 67

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Różne produkty lecznicze - 6 pozycji formularza cenowego do wyceny.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 600,00 zł; słownie zł: sześćset.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Środki przeciwbólowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 68

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Diclofenac INJ. 75 mg/3ml x 5 amp. - 300 op.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 30,00 zł; słownie zł: trzydzieści.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Różne produkty lecznicze

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 69

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 56-65, 21-500 Biała Podlaska

4 SHORT_DESCR

5 P: Ambroxoli hydrochloridum inhalacje 15mg/2ml roztwór do nebulizacji 100 ml - 15 szt.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 100 %.

5 P: 2. Wymagane wadium: 5,00 zł; słownie zł: pięć.

5 P: 3. Znaczenie kodu CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 038-084916

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol - Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 50204.61

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 7

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 7

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 11880.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkt leczniczy do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ADDRESS: ul. Jana Kazimierza 16

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-248

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 41982.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Neuca S. A.

ADDRESS: ul. Szosa Bydgoska 58

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 11928.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3620.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódż

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 5252.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S. A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2667.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 10452.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 9

3 --- LOT_NO   value: 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S. A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1503.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 10

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S. A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 545.55

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 11

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 341.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 12

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 10960.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 13

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S. A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 55662.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 14

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 828.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 15

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 12685.56

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 16

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Neuca S. A.

ADDRESS: ul. Szosa Bydgoska 58

TOWN: Toruń

POSTAL_CODE: 87-100

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 235531.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 17

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 18

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 19

3 --- LOT_NO   value: 19

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 20

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki lecznicze dla układu oddechowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 21920.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 21

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Lek S.A.

ADDRESS: ul. Podlipie 16

TOWN: Stryków

POSTAL_CODE: 95-010

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1608.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 22

3 --- LOT_NO   value: 22

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwbólowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Lek S. A.

ADDRESS: ul. Podlipie 16

TOWN: Stryków

POSTAL_CODE: 95010

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 37880.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 23

3 --- LOT_NO   value: 23

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki znieczulające

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 52119.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 24

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Salus International Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Pułaskiego 9

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-273

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 7684.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 25

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 30.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 26

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki moczopędne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 7

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 7

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 42000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 27

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: Al. Jerozolimskie 134

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-305

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 27600.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 28

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodatki mineralne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: Al. Jerozolimskie 134

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-305

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 13050.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 29

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ADDRESS: Al. Jerozolimskie 134

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-305

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4720.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 30

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza

TOWN: Dublin 2

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 16632.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 31

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ADDRESS: ul. Jana Kazimierza 16

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-248

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 19640.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 32

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Tramco Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Wolska 14

TOWN: Płochocin

POSTAL_CODE: 05-860

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 56183.70

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 33

3 --- LOT_NO   value: 33

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 137980.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 34

3 --- LOT_NO   value: 34

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwbólowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Salus International Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Pułaskiego 9

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-273

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 10180.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 35

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S. A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 59440.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 36

3 --- LOT_NO   value: 36

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia układu nerwowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Tramco Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Wolska 14

TOWN: Płochocin

POSTAL_CODE: 05-860

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 9246.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 37

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 5181.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 38

3 --- LOT_NO   value: 38

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza

TOWN: Dublin 2

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 12268.70

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 39

3 --- LOT_NO   value: 39

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza

TOWN: Dublin 2

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 129799.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 40

3 --- LOT_NO   value: 40

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 41

3 --- LOT_NO   value: 41

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 42

3 --- LOT_NO   value: 42

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 6255.60

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 43

3 --- LOT_NO   value: 43

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki obniżające krzepliwość krwi

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bialmed Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-546

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 205800.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 44

3 --- LOT_NO   value: 44

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ADDRESS: ul. Jana Kazimierza 16

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-248

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 814.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 45

3 --- LOT_NO   value: 45

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-21

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ADDRESS: ul. Jana Kazimierza 16

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-248

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 44084.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 46

3 --- LOT_NO   value: 46

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ADDRESS: ul. Jana Kazimierza 16

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 01-248

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 25578.24

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 47

3 --- LOT_NO   value: 47

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwbólowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 9859.85

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 48

3 --- LOT_NO   value: 48

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Salus International Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Pułaskiego 9

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-273

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 21825.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 49

3 --- LOT_NO   value: 49

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodatki mineralne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 30468.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 50

3 --- LOT_NO   value: 50

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Fresenius Medical Care Polska S.A.

ADDRESS: ul. Krzywa 13

TOWN: Poznań

POSTAL_CODE: 60-118

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 11280.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 51

3 --- LOT_NO   value: 51

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 6703.19

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 52

3 --- LOT_NO   value: 52

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 9132.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 53

3 --- LOT_NO   value: 53

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty farmaceutyczne

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 54

3 --- LOT_NO   value: 54

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwbólowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 170586.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 55

3 --- LOT_NO   value: 55

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 7084.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 56

3 --- LOT_NO   value: 56

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Szczepionki

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 57

3 --- LOT_NO   value: 57

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoglobuliny

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 58

3 --- LOT_NO   value: 58

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoglobuliny

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 59

3 --- LOT_NO   value: 59

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoglobuliny

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 60

3 --- LOT_NO   value: 60

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoglobuliny

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 61

3 --- LOT_NO   value: 61

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Szczepionki BCG

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Asclepios S.A.

ADDRESS: ul. Hubska 44

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-502

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 81651.84

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 62

3 --- LOT_NO   value: 62

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: ul. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 302.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 63

3 --- LOT_NO   value: 63

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Szczepionki

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.

ADDRESS: ul. Sosnowa 8

TOWN: Kraków

POSTAL_CODE: 30-224

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 16000.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 64

3 --- LOT_NO   value: 64

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwkrwotoczne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopieniecka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 15767.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 65

3 --- LOT_NO   value: 65

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4200.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 66

3 --- LOT_NO   value: 66

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Lek S.A.

ADDRESS: ul. Podlipie 16

TOWN: Stryków

POSTAL_CODE: 95-010

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1797.30

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 67

3 --- LOT_NO   value: 67

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Urtica Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Krzemieniecka 120

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 54-613

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PGF S.A.

ADDRESS: UL. Zbąszyńska 3

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 91-342

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 45124.90

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 68

3 --- LOT_NO   value: 68

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwbólowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-05-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Szopienicka 77

TOWN: Katowice

POSTAL_CODE: 40-431

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1446.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 69

3 --- LOT_NO   value: 69

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Różne produkty lecznicze

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie w zakresie części nr 18 zostało unieważnione ponieważ, cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie w zakresie części nr 57 zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Immunoglobulins anty HBs 200, 200j.m; 2ml) wpisał omyłkowo ā 2ml zamiast ā 1ml. Na rynku dostępne jest wyłącznie opakowanie ā 1ml.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17 a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 13 / 13

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się:

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

L: 4 --- key: (P)   value: 3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

L: 4 --- key: (P)   value: 3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

L: 4 --- key: (P)   value: 3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwoła nie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-21

51+1