Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 235-576429 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Miasto i Gmina Pleszew
Kaliski (PL416) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Kaliski (PL416) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-05 00:00:00
Scadenza 2020-03-11 00:00:00
Valori 1˙372˙684.44 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 182-443666

2019/S 182-443666 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-588053-001

1 DELETION_DATE: 20200311

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 235

2 DATE_PUB: 20191205

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 235-576429

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576429-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://bip.pleszew.pl

2 ORIGINAL_CPV: Credit granting services

INFOCODE: 66113000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1372684.44

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 182-443666

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191202

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по предоставяне на кредит

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování úvěrů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Åbning af en kredit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgewährung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de concesión de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krediteerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Luotonantopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de concession de crédit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge odobravanja kredita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hitelnyújtási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di concessione di credito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredito teikimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredītu piešķiršanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-għoti ta' kreditu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredietverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi udzielania kredytu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concessão de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de acordare de credit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie úverov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odobravanja kreditov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Pleszew

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto i Gmina Pleszew

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto i Gmina Pleszew

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rynek 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Pleszew

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 63-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Beata Kałużna

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 627428316

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bkaluzna@pleszew.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://bip.pleszew.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP.271.15.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Kwota kredytu: do 13 000 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100 groszy). Okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do 10.11.2027 r. (tj. do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej). Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie, z uwzględnieniem karencji w spłacie kredytu – spłata kapitału następować będzie począwszy od 31.10.2020 r. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, przy czym płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 10.1.2020 r.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1372684.44

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: 1) Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań.

5 P: 2) Kwota kredytu: do 13 000 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100 groszy).

5 P: 3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do 10.11.2027 r. (tj. do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej).

5 P: 4) Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie w terminach określonych w formularzu wyceny wartości zamówienia, z uwzględnieniem karencji w spłacie kredytu – spłata kapitału następować będzie począwszy od 31.10.2020 r.

5 P: 5) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, przy czym płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 10.1.2020 r.

5 P: 6) Koszt obsługi kredytu stanowią:

5 P: a) oprocentowanie kredytu, na które składa się:

5 P: — stawka bazowa – oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M,

5 P: — marża wykonawcy – stała w okresie kredytowania (m);

5 P: b) prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu (Pp);

5 P: c) ewentualne koszty operacji bankowych (Wo) związane z obsługą kredytu.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

5 P: Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

5 P: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 182-443666

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-22

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 00-955

7 COUNTRY

E_MAIL: poznan@bgk.pl

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1544559.95

5 VAL_TOTAL: 1372684.44

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179–198g ustawy).

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 9) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: 11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 12) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-02

10+1