Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 236-578340 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Miasto Wrocław (PL514) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Wrocław (PL514) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-06 00:00:00
Scadenza 2020-03-11 00:00:00
Valori 2˙547˙921.75 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 170-414843

2019/S 170-414843 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-587598-001

1 DELETION_DATE: 20200311

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 236

2 DATE_PUB: 20191206

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 236-578340

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578340-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings

2 ORIGINAL_CPV: Personal computers

INFOCODE: 30213000

2 ORIGINAL_CPV: Portable computers

INFOCODE: 30213100

2 ORIGINAL_CPV: Computer accessories

INFOCODE: 30237200

2 ORIGINAL_CPV: Network equipment

INFOCODE: 32420000

2 ORIGINAL_CPV: Computer-related equipment

INFOCODE: 30230000

2 ORIGINAL_CPV: Training simulators

INFOCODE: 34152000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2547921.75

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 170-414843

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191202

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Вроцлав

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Персонални компютри

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Vratislav

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Osobní počítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pc'er

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Breslau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personalcomputer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personal computers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ordenadores personales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personaalarvutid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: PC:t

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ordinateurs personnels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personal computers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Osobna računala

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Személyi számítógépek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Breslavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computer personali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclavas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Asmeniniai kompiuteriai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personālie datori

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kompjuters personali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Personal computers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Komputery osobiste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computadores pessoais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computere personale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Osobné počítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Osebni računalniki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Persondatorer

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 930388062

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Czajkowskiego 109

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wrocław

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 51-147

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 261658666

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 261658425

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: WNP/751/PN/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego urządzeń sieciowych oraz akcesoriów.

L: 4 --- key: (P)   value: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2547921.75

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Komputery przenośne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Komputery stacjonarne

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dostawa akcesoriów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Urządzenia sieciowe

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Laboratorium technologii informatycznych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do laboratorium technologii informatycznych.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: wsparcie techniczne

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Urządzenie do LSS

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do LSS.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: wsparcie techniczne

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Komputer przenośny BRICK

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Ul. Czajkowskiego 109, Wrocław, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego.

5 P: Zakres dostawy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5 P: Warunki techniczne, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, nie mogą być niższe/gorsze, niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: gwarancja

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 170-414843

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Komputery przenośne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Piomar” Sp. z o.o.

ADDRESS: Michałowice 169

TOWN: Pisarzowice

POSTAL_CODE: 49-314

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 267886.09

5 VAL_TOTAL: 335015.10

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Komputery stacjonarne

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Spinel Sp. z o.o.

ADDRESS: Podwale 75

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-449

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 446070.00

5 VAL_TOTAL: 345347.32

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Akcesoria

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FHU Intersell Waldemar Płonka

ADDRESS: ul. Jesienowa 17a

TOWN: Dąbrowa Górnicza

POSTAL_CODE: 42-525

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 64588.72

5 VAL_TOTAL: 56249.48

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia sieciowe

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Spinel. Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Podwale 75

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-449

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1436450.12

5 VAL_TOTAL: 1231920.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Laboratorium technologii informatycznych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Spinel Sp. z o. o.

ADDRESS: ul. Podwale 75

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-449

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 146341.46

5 VAL_TOTAL: 167993.40

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenie do LSS

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Warmil Sp. z o.o.

ADDRESS: Al. Jerozolimskie 200 lok. 210

TOWN: Warszwa

POSTAL_CODE: 02-486

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 179268.29

5 VAL_TOTAL: 220170.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Komputer przenośny Brick

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Spinel Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Podwale 75

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 50-449

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 7317.07

5 VAL_TOTAL: 8739.15

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-02

8+1