Acord-cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de pază pentru sediile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 236-579431 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
Bucureşti (RO321) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bucureşti (RO321) altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-06 00:00:00
Scadenza 2020-03-12 00:00:00
Valori 195˙951.76 RON (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2018/S 226-517182

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-592297-001

1 DELETION_DATE: 20200312

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 236

2 DATE_PUB: 20191206

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 236-579431

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579431-2019:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.anaf.ro

2 ORIGINAL_CPV: Guard services

INFOCODE: 79713000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 195951.76

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 226-517182

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191203

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Букурещ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Охранителни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strážní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vagttjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bewachungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Βουκουρέστι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες φύλαξης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucharest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Guard services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de guardias de seguridad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Valveteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vartiointipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de gardiennage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Búcairist

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Guard services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Čuvarske službe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Őrzési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Bucarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di guardia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareštas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apsaugos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Bukareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apsargu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' gwardji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Boekarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bewakingsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Bukareszt

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi strażnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Bucareste

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de guarda

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Bucureşti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de pază

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Bukurešť

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strážne služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Bukarešta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve varovanja z varnostniki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Bukarest

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vakttjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4193117

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bucureşti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 020027

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ștefan Marian

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213075758

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitii.publice.mb@anaf.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213057468

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.anaf.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de pază pentru sediile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4193117/2018/9

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Obiectul acordului-cadru prin contractele sale subsecvente este achiziția de servicii de paza pentru sediile Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

L: 4 --- key: (P)   value: Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).

L: 4 --- key: (P)   value: Termenul limita de raspuns pentru autoritatea contractanta: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarior de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conf. O.U.G. 107/2017).

3 --- VAL_TOTAL   value: 195951.76

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Bucuresti.

4 SHORT_DESCR

5 P: Obiectul achiziţiei îl constituie asigurarea pazei, siguranţei bunurilor şi valorilor existente la obiectivele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti si unitatilor fiscale subordonate unde isi desfasoara activitatea.

5 P: Sediile pentru care se vor presta serviciile de pază în baza contractului vor fi precizate în anexa contractului, numarul de posturi asigurate permanent (24 de ore din 24) va fi de 24, iar numarul de posturi asigurate 8 ore/zi in zilele lucrătoare va fi de 2.

5 P: Asigurarea pazei se va executa în conformitate cu prevederile planului de pază şi intervenţie specific fiecărui obiectiv în parte, avizat de organele de poliţie.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 226-517182

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 118

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Acord-cadru pentru prestarea serviciilor de pază ale sediilor/obiectivelor Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 10

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 10

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Integra Guard

NATIONALID: 31003163

ADDRESS: Str. Cricovul Sărat nr. 5, sector 4

TOWN: București

POSTAL_CODE: 041534

7 COUNTRY

PHONE: +40 758115601

E_MAIL: integraguard@yahoo.ro

FAX: +40 314379027

URL: www.integraguard.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 5273098.24

5 VAL_RANGE_TOTAL

LOW: 5273098.24

HIGH: 5273098.24

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 120

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Contract subsecvent nr. 1 aferent acordului-cadru nr. 119/28.11.2019 cu privire la prestarea serviciilor de pază în sediile D.G.R.F.P.B.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-11-29

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Integra Guard

NATIONALID: 31003163

ADDRESS: Str. Cricovul Sărat nr. 5, sector 4

TOWN: București

POSTAL_CODE: 041534

7 COUNTRY

PHONE: +40 758115601

E_MAIL: integraguard@yahoo.ro

FAX: +40 314379027

URL: www.integraguard.ro

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 195951.76

5 VAL_TOTAL: 195951.76

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul Achiziții Publice și Investiții

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 020027

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213075758

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitii.publice.mb@anaf.ro

L: 4 --- key: (URL)   value: www.anaf.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-03

7+1