Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 250-621148 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Zachodniopomorskie (PL42) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Zachodniopomorskie (PL42) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-30 00:00:00
Scadenza 2020-04-05 00:00:00
Valori 7˙113˙600.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 177-431071

2019/S 177-431071 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-636161-001

1 DELETION_DATE: 20200405

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 250

2 DATE_PUB: 20191230

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 250-621148

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621148-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpital.kolobrzeg.pl

2 ORIGINAL_CPV: Hospital meals

INFOCODE: 15894220

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 ORIGINAL_CPV: Meal-cooking services

INFOCODE: 55322000

2 ORIGINAL_CPV: Restaurant and food-serving services

INFOCODE: 55300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 7113600.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 177-431071

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191227

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ястия за болници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jídla pro nemocnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilberedte måltider til hospitaler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krankenhausmahlzeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Γεύματα νοσοκομείου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hospital meals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Comidas para hospitales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haiglaeined

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sairaala-ateriat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repas pour hôpitaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hospital meals

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bolnički obroci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kórházi készételek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pasti per ospedali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maistas ligoninėms

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Slimnīcu maltītes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ikliet għall-isptarijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ziekenhuismaaltijden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Posiłki szpitalne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refeições para hospitais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mâncare pentru spitale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jedlá pre nemocnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bolnišnični obroki

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kołobrzeg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sjukhusmåltider

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL42

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Łopuskiego 31–33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kołobrzeg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 78-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Monika Derwisz

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 943530262

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 943554408

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpital.kolobrzeg.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: szpital

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: EP/29/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

L: 4 --- key: (P)   value: — 15.89.42.20-9 — posiłki szpitalne,

L: 4 --- key: (P)   value: — 55.32.10.00-6 — usługi przygotowywania posiłków,

L: 4 --- key: (P)   value: — 55.32.20.00-3 — usługi gotowania posiłków,

L: 4 --- key: (P)   value: — 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

L: 4 --- key: (P)   value: 1986 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 7113600.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w SIWZ.

5 P: 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

5 P: 15.89.42.20-9 — posiłki szpitalne,

5 P: 55.32.10.00-6 — usługi przygotowywania posiłków,

5 P: 55.32.20.00-3 — usługi gotowania posiłków,

5 P: 55.30.00.00-3 — usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

5 P: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Przewidywany średni dzienny koszt surowców

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 ACCELERATED_PROC

L: 4 --- key: (P)   value: Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający wyznacza skrócony termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 15 dni, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, ponieważ dotychczasowy Wykonawca usługi wypowiedział umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem podstawowych terminów składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 177-431071

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-16

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Food Investment S.A.

ADDRESS: ul. Spokojna 4

TOWN: Gdynia

POSTAL_CODE: 81-549

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 5216912.03

5 VAL_TOTAL: 7682688.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (np. za pośrednictwem platformy) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-27

10+1