Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tworóg na 2020 r.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 251-622248 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Tworóg
POLSKA (PL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bytomski (PL228) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-31 00:00:00
Scadenza 2020-04-05 00:00:00
Valori 1˙957˙000.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 207-505180

2019/S 207-505180 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-636315-001

1 DELETION_DATE: 20200405

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 251

2 DATE_PUB: 20191231

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 251-622248

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622248-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://tworog.pl

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse collection services

INFOCODE: 90511200

2 ORIGINAL_CPV: Litter collection services

INFOCODE: 90511300

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

2 ORIGINAL_CPV: Waste-tip management services

INFOCODE: 90533000

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse disposal services

INFOCODE: 90513100

2 ORIGINAL_CPV: Waste and rubbish containers and bins

INFOCODE: 34928480

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1957000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 207-505180

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191227

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по събиране на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sběr odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indsamling af affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Abholung von Siedlungsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de recogida de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmekogumisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteiden keruupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de collecte des ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge skupljanja otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékgyűjtési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di raccolta di rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų rinkimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' ġbir ta' l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor ophalen van vuilnis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de recolha de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na zber odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zbiranja odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tworóg

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sophämtning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Tworóg

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Tworóg

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tworóg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 42-690

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Beata Kwiecińska, Karolina Jonecko

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 322857493

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: gospodarka@ug.tworog.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 322857414

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://tworog.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/?js=1

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tworóg na 2020 r.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Grp.I.271.6.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Kompleksowym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tworóg na 2020 r.”.

L: 4 --- key: (P)   value: Uwaga! Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji. Oznacza to, że podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej (zarówno liczba mieszkańców jak i ilość odpadów stanowią wielkości minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania umowy). W przypadku, gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym, zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże z zastrzeżeniem, iż to jest uprawnienie, z którego może skorzystać, lecz nie musi, w zależności od potrzeb.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1957000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Tworóg, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów w tym:

5 P: a) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Tworóg (zgodnie z załączonym wykazem);

5 P: b) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5 P: c) organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 3 do SIWZ.

5 P: Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady:

5 P: 1) zmieszane odpady komunalne;

5 P: 2) papier i tektura;

5 P: 3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;

5 P: 4) biodegradowalne (zgodnie z zapisem poniżej);

5 P: 5) szkło;

5 P: 6) popiół i żużel paleniskowy;

5 P: 7) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (zgodnie z opisem poniżej).

5 P: Usługa odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych ogranicza się do:

5 P: a) 3 worków o pojemności 120 l miesięcznie z 1 nieruchomości * w okresie od maja do końca sierpnia 2020 r.;

5 P: b) 2 worków o pojemności 120 l podczas każdorazowego odbioru z 1 nieruchomości * w okresie od września do października, przy częstotliwości odbioru raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

5 P: c) oraz powyżej przyznanego limitu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5 P: 5.1/ Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t. z dnia 12.10.2016).

5 P: 5.2/ Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w opisie przedmiotu zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

5 P: 5.3/ Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin rozpatrzenia reklamacji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Liczba zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 2. Uwaga! Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji. Oznacza to, że podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej (zarówno liczba mieszkańców jak i ilość odpadów stanowią wielkości minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania umowy). W przypadku, gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym, zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże z zastrzeżeniem, iż to jest uprawnienie, z którego może skorzystać, lecz nie musi, w zależności od potrzeb.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 207-505180

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tworóg na rok 2020

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-20

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Konsorcjum Firm Remondis Sp. z o.o. – lider, Zakład Usług Komunalnych w Tworogu – konsorcjant

ADDRESS: ul. Nakielska 1–3

TOWN: Tarnowskie Góry

POSTAL_CODE: 42-600

7 COUNTRY

PHONE: +48 322854618

E_MAIL: t_gory@remondis.pl

FAX: +48 322854618

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. Zamkowa 16

TOWN: Tworóg

POSTAL_CODE: 42-690

7 COUNTRY

PHONE: +48 322846793

E_MAIL: biuro@tworog.wer.pl

FAX: +48 322846793

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1957000.00

5 VAL_TOTAL: 1542871.67

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02- 676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 22.1/ Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.2/ Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.3/ Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.4/ Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.5/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.6/ Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.7/ Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.8/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.9/ Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.7 i 23.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.10/ W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

L: 4 --- key: (P)   value: 22.11/ W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Polska

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587801

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-27

11+1